Voorbeelden zienswijze en bezwaar

 

 

Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Veghel:

Er zijn 120 zienswijzen ingedient waarvan 2 door heemkundekring Erthepe (Erp) en Vehchele (Veghel), van de 35 items zijn er 15 aangepast.

zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Veghel

Van de 120 waren er 23 welke bezwaar maakten tegen de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”, allen zijn afgewezen, zie de algemene beantwoording van de gemeente m.b.t. de archeologie:

Detail beantwoording zienswijze m.b.t. de archeologie

 

 

Voorontwerp Bestemmingsplan Veghel west deelgebied Dorsveld

Zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan Veghel west deelgebied Dorsveld

Reactie op zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan Veghel west deelgebied Dorsveld

 

Volgende pagina

PROCEDURE VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING