Westerheem April 2016

5AFACB57-2360-4CFD-BA73-994CF66E71FB@dynamic.ziggo.nl

In deze nieuwe Westerheem onder meer:

  • Zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijk ingrijpen: natuur en mens in de hoofdrol in de geschiedenis van de Friese Waddenkust.
  • Hoe een paar bijna vergeten kisten met vondstmateriaal in het archeologisch depot van Amsterdam leidden tot meer kennis over de geschiedenis van het ‘geweeze’ dorp Thamen.
  • Pispotten uit de 17e eeuw en hun verhaal: ‘Nu schreyt de bruyt, nochtans ick wedde, Sy sal weder lachen, als sy is te bedde’.
  • Lang is aangenomen dat in West-Friesland opgegraven penningen iets met armenzorg te maken hadden. Nader onderzoek ontrafelt echter steeds meer over herkomst en gebruik: belastingheffing.
  • Archeologisch onderzoek naar een Romeinse nederzetting in het achterland van Nijmegen: de eerste resultaten gepresenteerd.
  • Kaurischelpen uit een Merovingisch grafveld in Borgharen getuigen van internationale uitwisseling.

De nieuwe Westerheem is verkrijgbaar via de website.