Lid worden

In eerste instantie is de AWN een vereniging, waarbij het sociale karakter een grote rol speelt. Iedereen kan meedoen op zijn/haar eigen niveau en interessegebied binnen het vakgebied van de archeologie. Daarnaast biedt het AWN-lidmaatschap vele voordelen.

De AWN kent verschillende lidmaatschappen:

Soort lidmaatschap Kosten
A – Basislid € 50,00
B – Studentenlid € 30,00
C – Jeugdlid (14 t/m 18 jaar) € 27,50
D – Geassocieerd lid € 40,00
E – Huisgenoot lid € 25,00

Voor alle abonnement geldt: eenmalig inschrijfkosten: € 5,00

Lidmaatschappen gelden per kalenderjaar en kunnen ingaan per 1 januari of 1 juli. Na 1 november betaalt u alleen het inschrijfgeld. Opzegging vóór 1 december.

Het lidmaatschap als basislid, studentenlid en jeugdlid geeft als rechten:

 • Toezending tijdschrift Westerheem
 • AWN-verzekering op opgravingen en bij activiteiten georganiseerd door de AWN
 • Toegang tot de landelijke en afdelingsactiviteiten van de AWN
 • Stemrecht op de Algemene Leden Vergadering

Een huisgenotenlidmaatschap kan alleen verbonden worden aan een basislidmaatschap. Huisgenoten hebben alle rechten met uitzondering van Westerheem.

Het geassocieerde lidmaatschap staat alleen open voor hen die lid zijn van een zusterorganisatie (historische kring, heemkundekring oudheidkamer, etc.) die als organisatie een basislidmaatschap van de AWN heeft. Geassocieerde leden ontvangen geen Westerheem en hebben geen stemrecht op de Algemene Leden Vergadering.

Na aanmelding wordt u ingedeeld bij de afdeling waar uw woonplaats onder valt. Wanneer u zich graag bij een andere afdeling wilt aansluiten kunt u dat bij uw aanmelding opgeven. In Limburg heeft de AWN zelf geen afdeling, u kunt ook lid worden van de Limburgse vereniging AVL.

Aanmelding

Administratiekantoor van Dinther & Partners
Postbus 714, 3170 AA Poortugaal,
telefoon tijdens kantooruren 010 – 501 73 23
Vermeld in de brief of in de e-mail aan: awn@vandinther.nl

 • naam
 • volledige adres en e-mailadres
 • geboortedatum
 • man / vrouw
 • het soort lidmaatschap
 • eventueel de AWN-afdeling waar u voor kiest (indien u geen afdeling kiest, delen we u in bij de afdeling waarin uw adres ligt)
 • of u lid wenst te worden van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW)

Bij aanmelding voor het studentenlidmaatschap of geassocieerde lidmaatschap dient een kopie van een geldige studentenkaart of het lidmaatschap van de aangesloten zusterorganisatie te worden meegezonden.
Na ontvangst van uw e-mail of brief stuurt onze ledenadministratie u een bevestiging.