Gevonden voorwerpen: een geslepen stenen bijl uit Oldenzaal

In de zomermaanden van het vorig jaar is men op De Essen en De Graven Es begonnen met de aanleg van diverse Wadi’s.

Er is behoorlijk gegraven en met het mooie weer van vorig jaar was het zeker geen bezwaar om geregeld te gaan kijken naar deze werkzaamheden.

Er werd gegraven met meerdere graafmachines. Dit schoot natuurlijk snel op, echter voor ons als AWN’ers viel dat eigenlijk niet bij te houden, want er moest natuurlijk ook nog gewerkt worden.

Op 2 september, na het avondeten, weer op stap.

Even contact gehad met Hugo Kuijpers, en afgesproken op De Essen. Ik had een Ipad meegenomen, dit om het een en het ander vast te leggen.

Het is fantastisch om zo lekker vrij in de natuur rond te lopen over deze maagdelijke gronden. Het weer hadden we natuurlijk mee, grondsporen waren goed te zien.

Samen liepen we daar zo rond met de Ipad in de aanslag. Plots zie ik een steen liggen en zeg tegen Hugo: ,,dat lijkt wel een bijl”. Daar ik de Ipad in de aanslag had en Hugo ook niet de langzaamste is, hield hij de vondst al eerder in de lucht dan ik kon overzien. Samen maakten we een vreugdedans en maakten we een moment mee, dat we niet  snel meer zullen vergeten. Het was een pracht exemplaar.

We hebben natuurlijk verder gezocht naar vuurstenen, maar dat leverde niet wat op.

Verder hebben we de metaaldetector nog even gebruikt, Naast een aantal gebruikelijke vondsten, viel op, dat we 6 Musketkogels vonden van een groot kaliber op 1 vierkante meter vonden.

De andere dag hebben we contact opgenomen met de Regionaal Archeoloog Albert Vissinga om de mooie vondst te melden.

Verder werd ook de A.C.O. ingelicht.

Albert heeft de locatie bezocht en is door Hugo rondgeleid.

Naar aanleiding van de bezichtiging van deze locatie is er 2 dagen later een Archeologisch onderzoek gepland, dit ook, i.v.m. de vele grondsporen.

Ondertussen werd er flink verder gegraven, dat was wel jammer, daar er zo alsnog veel sporen verdwenen.

In het rapport, dat door de Firma Tauw in 2018 is opgesteld ( Groene Waterberging Operalaan e.o. te Oldenzaal) staat niets over Archeologische Waarden vermeld, helaas.

Ondertussen heeft Albert de stenen bijl, laten onderzoeken.

De bijl zou vermoedelijk eerst een Hamerbijl zijn geweest, nadien zou het een Ovaal bijl zijn geworden.

Het betreft een Neolithische bijl, zo’n 7000 jaar oud!

Huub Slot