Werkavonden hervat

Wij hebben onze werkavonden hervat. Deze hadden vanwege de corona-maatregelen maandenlang stilgelegen.