Archeologie AWN Zaanstreek-Waterland e.o.Wat wij doen

Onze vrijwilligers in de archeologie doen zelfstandig onderzoek en publiceren de gegevens in ons afdelingsblad Grondspoor, dat vier keer per jaar verschijnt.

Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur is de wekelijkse werkavond. Er wordt vondstmateriaal verwerkt en bestudeerd onder het genot van koffie, thee en koek.

In het lange bestaan van de afdeling is in de werkruimte een permanente tentoonstelling ingericht met archeologische vondsten uit de Zaanstreek, van de prehistorie tot heel recent. Te zien tijdens open dagen, lezingen, of op afspraak op maandagavond. Maak een afspraak via awnzaanstreek@gmail.com.

Wij organiseren vier keer per jaar een interessante lezing op het gebied van archeologie. Deze lezingen zijn gratis te bezoeken en zeer leerzaam.Archeologie AWN Zaanstreek-Waterland e.o.

Daarnaast verzorgen wij educatie aan schoolklassen over het leven in vroeger tijden en het werk van de archeoloog. Met een rondleiding door onze werkruimte, een speurtocht en scherven puzzelen.

Tijdens open dagen bent u welkom in onze werkruimte voor rondleidingen, uitleg over ons werk en het determineren van meegebrachte vondsten. Ook voor kinderen zijn er altijd diverse activiteiten, zoals oude spelletjes en een speurtocht.