Hier worden de vondsten verwerkt die afkomstig zijn van de opgravingen bij de aanleg van de N-Z lijn in Amsterdam….