Welkom bij AWN Afdeling 1 - Archeologische Vereniging Noord-Nederland

Beste archeologie geïnteresseerde,

De Archeologische Vereniging Noord-Nederland bruist van activiteiten. Zowel archeologisch onderzoek, lezingen en cursussen staan voor het nieuwe seizoen in de startblokken. Via de nieuwsbrief en de website laten wij weten wanneer en waar de activiteiten plaatsvinden.

Zie voor Nieuws:  www.awn-archeologie.nl/afdeling/noord-nederland/sample-page/

Met vriendelijke groet,

Bestuur AWN Afd. Noord-Nederland

Bankrekening van AWN Noord-Nederland NL76 INGB 00083 35220 t.n.v. penningmeester AWN Noord-Nederland.

--------------------------------------------

Samenstelling bestuur

Voorzitter
J. Bosch (Joop),050-5011425,
bosch.joop@gmail.com

Secretaris
E.C. Hopman (Eva)
awn.noord@gmail.com

Penningmeester
C. Brug (Matthijs)
c.brug.9674bp@canaldigitaal.nl

Algemeen bestuurslid (coördinatie veldwerk)
J. Boonstra (Jetze)
jetzeboonstra@upcmail.nl

Algemeen bestuurslid (detectorarcheologie)  
Aldwin Wals
a.wals@ziggo.nl

Algemeen bestuurslid (webredacteur)

G. van den Beemt (Fred)
06-50231996
gvdbeemt@gmail.com