Lid worden (en blijven) van de AWN, Nederlandse Archeologievereniging

Bij de AWN kun je meehelpen aan oud en lopend archeologisch onderzoek. Daarnaast houden wij ons bezig met de bescherming van ons erfgoed onder de grond. Ook verzorgen wij kennisvergroting d.m.v. cursussen en publicaties.  Elders op onze website kun je onze doelstellingen (dus ons beleid) vinden. Door lid te worden help je jezelf aan een leuke hobby en ons aan een breder draagvlak !
Lees hieronder eerst even verder …

De AWN kent de volgende lidmaatschappen, alle lopend per kalenderjaar:

A – Basis-lidmaatschap: voor personen en verenigingen/organisaties/gemeenten/etc. Dit kost € 55,00 per (kalender)jaar.
B – Jongeren-lidmaatschap: gewoonlijk vanaf 14 jaar t/m 27 jaar (jonger dan 14 jaar en lid willen worden? Dan graag overleg over de mogelijkheden). Na het jaar waarin men 28 wordt, wordt dit lidmaatschap gewijzigd in het basis-lidmaatschap. Dit kost € 30,00 per (kalender)jaar.
C – Co-lidmaatschap: dit kan worden aangevraagd wanneer je de AWN wilt steunen, deel wilt nemen aan de activiteiten, maar niet onze bladen wilt ontvangen.  Dit kost € 25,00 per (kalender)jaar.

Elk lid kan deelnemen aan alle landelijke en afdelingsactiviteiten van de AWN en is (t/m 75 jaar: leeftijd telt bij aanvang van het kalenderjaar) via de AWN verzekerd bij activiteiten/opgravingen. Basis- en jongeren-leden ontvangen onze tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine viermaal per jaar. Zij ontvangen bij het tweede nummer (eind juni) ook ons luxe jaarboek over een archeologisch of geschiedkundig onderwerp. Nieuwe basis- en jongeren-leden krijgen (bij aanmelding vóór 1 december) dit boek nagezonden.
Alle leden hebben op de Algemene Ledenvergadering stemrecht. Zowel personen als organisaties kunnen zich bij de AWN als lid aanmelden via de knoppen onderaan deze pagina. Leden van aangemelde organisaties hebben zelf overigens geen (afgeleide) rechten. Zij moeten zich dan zelf als lid aanmelden.

Bij het aanmelden kun je aangeven of je tevens lid wilt worden van de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water). Bekijk voor nadere informatie de website van de LWAOW. Dit neven-lidmaatschap brengt géén extra kosten met zich mee. Wel verwachten we dat je dan daarbij aan de LWAOW doorgeeft of je actief bezig wilt zijn of alleen geïnteresseerd bent.

Na aanmelding ontvang je een automatische ontvangstbevestiging (helaas duurt dat soms wat lang, dus a.u.b. even afwachten) en daarna een welkomst-e-mail van onze ledenadministratie met je lidmaatschapsnummer, AWN-afdeling, betalingsgegevens, etc. Je contributie kun je overmaken naar bankrekeningnummer NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v. Penningmeester AWN onder vermelding van je lidmaatschapsnummer. Na ontvangst van je betaling gaat het lidmaatschap in en zullen wel/geen/enkele exemplaren van onze bladen worden nagezonden (afhankelijk van het moment van je betaling).

In Limburg heeft de AWN geen eigen afdeling. Men kan wel lid worden van de zustervereniging AVL (Archeologische Vereniging Limburg). In het noorden van Limburg kan aansluiting worden gezocht bij AWN-afdeling 16 (Nijmegen e.o.), in de rest van Limburg bij AWN-afdeling 23 (AVKP, Eindhoven e.o.).

Let op: je kunt alleen lid worden als je ons privacyreglement accordeert. Dit kun je hier inzien.  

Bij aanmelding vanaf 1 augustus krijg je 50% korting op je lidmaatschap. Je ontvangt dan de laatste twee nummers (3 en 4) van onze tijdschriften en ons jaarboek (dit wordt nagezonden). Vanaf 1 december is het lidmaatschap tot 1 januari (dus één maand) gratis, als aanloop-periode naar het nieuwe jaar: je kunt dan wel deelnemen aan onze activiteiten, maar ontvangt geen bladen meer.

Wanneer je na het lezen nog vragen hebt, kun je deze stellen aan de ledenadministratie van de AWN (Henk Kluitenberg): h.kluitenberg@caesar-advies.nl. Na 10.30 uur kun je hem ook bellen (06 – 2332 4442, only in Dutch). En als je alles duidelijk vindt en Henk niet nodig hebt, dan weet je eigenlijk al dat je lid wilt worden van onze vereniging: dus invullen, dat formulier … !

Geef adreswijzigingen, opzeggingen (vóór 1 januari), e-mailadressen, telefoonnummers enz. via de e-mail door aan onze ledenadministratie, Henk Kluitenberg (zie hierboven). Vermeld daarbij altijd je lidmaatschapsnummer. Geef ook aan hem door wanneer je Archeologie in Nederland en/of AWN Magazine niet (of beschadigd) hebt ontvangen.
Aanmeldingen (en ook wijzigingen en opzeggingen) worden eenmaal per week verwerkt.

Ga hier naar het aanmeldingsformulier personen  of het aanmeldingsformulier organisaties