Lid worden (en blijven) van de AWN  Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Geef uw adreswijzigingen, opzeggingen (vóór 1 januari), e-mail-adressen, telefoonnummers, enz. via de e-mail door aan onze ledenadministratie, Henk Kluitenberg (zie onder). Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer !
Geef ook aan hem door, wanneer u Archeologie in Nederland en AWN Magazine niet hebt ontvangen.

IN WEEK 37 (07-09 / 11-09) MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN MET EEN VERTRAAGDE AFHANDELING I.V.M. DE OVERGANG VAN DE LEDENADMINISTRATIE NAAR EEN ANDERE PROVIDER.

De AWN kent de volgende lidmaatschappen, alle lopend per kalenderjaar:

Soort lidmaatschap Kosten
A – het basis-lidmaatschap geldt voor personen en verenigingen/organisaties/gemeenten/etc. € 55,00
B – het jongeren-lidmaatschap kan worden aangevraagd door personen van 14 t/m 27 jaar. Na het jaar waarin men 28 wordt, wordt dit gewijzigd in het basis-lidmaatschap. € 30,00
C – het huisgenoot-lidmaatschap kan worden aangevraagd, wanneer een huisgenoot (op hetzelfde adres) al basis-lid is € 25,00

Elk lid kan deelnemen aan alle landelijke en afdelings-activiteiten van de AWN en is (t/m 75 jaar: leeftijd telt bij aanvang van het kalenderjaar) via de AWN verzekerd bij activiteiten/opgravingen. Basis-leden en jongeren-leden ontvangen onze tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine viermaal per jaar. Zij ontvangen (bij onze eerste nummers)  een luxe-boek over een archeologisch/geschiedkundig onderwerp. Nieuwe basis- en jongeren-leden krijgen het boek nagezonden.
Alle leden hebben op de Algemene Ledenvergadering uiteraard stemrecht.

Zowel personen als organisaties kunnen zich bij de AWN als lid aanmelden via de buttons onderaan deze pagina. Leden van aangemelde organisaties hebben zelf overigens geen (afgeleide) rechten. Zij moeten zich dan zelf als lid aanmelden.

Bij het aanmelden kunt u aangeven of u tevens lid wilt worden van de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water). Bekijk voor nadere informatie eerst : de website van de LWAOW. Dit neven-lidmaatschap van onze LWAOW brengt voor u géén extra kosten met zich mee, maar u staat dan wel open voor een actieve inbreng bij de LWAOW.

Let op: u kunt alleen lid worden als u ons privacy reglement accordeert. Dit kunt u hier inzien.

Na aanmelding ontvangt u van onze ledenadministratie een aanmeldings-bevestiging met uw lidmaatschapsnummer, uw AWN-afdeling, betalingsgegevens, etc. Uw contributie kunt u overmaken naar banknummer NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v. Penningmeester AWN onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Na ontvangst van uw betaling gaat uw lidmaatschap in en zullen wel/geen/enkele exemplaren van onze tijdschriften worden nagezonden (afhankelijk van het moment van uw betaling)

In Limburg heeft de AWN geen eigen afdeling. Men kan lid worden van de zuster-vereniging AVL (Archeologische Vereniging Limburg). In het noorden van Limburg kan aansluiting worden gezocht bij AWN-afdeling 16 (Nijmegen e.o.) ; in de rest van Limburg bij AWN-afdeling 23 (AVKP, Eindhoven e.o.).

Bij aanmelding vanaf 1 augustus: 50% korting (dus € 27,50 cq. € 15,00): u ontvangt dan de laatste twee nummers van onze tijdschriften, en uiteraard ook het boek. Vanaf 1 december is het lidmaatschap gratis (slechts één maand, maar wel met nazending van onze december-tijdschriften).
Wanneer u in deze gevallen ook de twee of drie eerdere tijdschriften van het lopende jaar nog wilt ontvangen, kunt u dat onder opmerkingen aangeven. Wel bent u dan extra € 8,00 administratie- en portokosten  verschuldigd, over te maken bij uw betaling.

Hoera, wanneer u met het lezen op dit punt bent aangekomen en tussentijds Henk wel of niet heeft gebeld, weet u zelf al dat u AWN-lid wilt worden: WELKOM, alleen het formulier nog even invullen !

Inlichtingen: ledenadministratie AWN (Henk Kluitenberg): h.kluitenberg@caesar-advies.nl

Let op: In de vakantieperiode van 1 juli t/m 15 augustus (dit coronajaar 2020 niet: geen vakantie) en bij de jaarovergang (1 t/m 10 januari) zullen nieuwe aanmeldingen rekening moeten houden met een langere bevestigingstijd dan enkele dagen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ga hier naar het aanmeldingsformulier personen of het aanmeldingsformulier organisaties.