Lid worden (en blijven) van de AWN  Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Geef uw adreswijzigingen, opzeggingen (vóór 1 januari), e-mail-adressen, telefoonnummers, enz. via de e-mail door aan onze ledenadministratie, Henk Kluitenberg (zie onder).
Geef ook aan hem door, wanneer u Archeologie in Nederland en AWN Magazine niet hebt ontvangen.

De AWN kent de volgende lidmaatschappen, alle lopend per kalenderjaar:

Soort lidmaatschap Kosten
A – het basis-lidmaatschap geldt voor personen en verenigingen/organisaties/gemeenten/etc. € 55,00
B – het jongeren-lidmaatschap kan worden aangevraagd door personen van 14 t/m 27 jaar. In het jaar waarin men 28 wordt, wordt dit gewijzigd in het basis-lidmaatschap. € 30,00
C – het huisgenoot-lidmaatschap kan worden aangevraagd, wanneer een huisgenoot (op hetzelfde adres) al basis-lid is € 25,00

Elk lid kan deelnemen aan alle landelijke en afdelings-activiteiten van de AWN en is (t/m 75 jaar) via de AWN verzekerd bij activiteiten/opgravingen. Basis-leden en jongeren-leden ontvangen onze tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine beide viermaal per jaar. Alle leden hebben op de Algemene Ledenvergadering uiteraard stemrecht.

Zowel personen als organisaties kunnen zich bij de AWN als lid aanmelden via de buttons onderaan deze pagina.

Bij het aanmelden kunt u aangeven of u tevens lid wilt worden van de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water). Bekijk voor nadere informatie eerst : de website van de LWAOW.

Let op: u kunt alleen lid worden wanneer u akkoord gaat met ons privacy reglement.  Dit kunt u hier inzien.

Na aanmelding ontvangt u van onze ledenadministratie een bevestiging met uw lidmaatschapsnummer en AWN-afdeling, betalingsgegevens en zullen wel/geen/enkele exemplaren van onze tijdschriften (afhankelijk van het moment van aanmelding) worden nagezonden. Uw contributie kunt u overmaken naar banknummer NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v. Penningmeester AWN onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

In Limburg heeft de AWN geen eigen afdeling. Men kan lid worden van de zuster-vereniging AVL (Archeologische Vereniging Limburg). In het noorden van Limburg kan aansluiting worden gezocht bij AWN-afdeling 16 (Nijmegen e.o.) ; in de rest van Limburg bij AWN-afdeling 23 (AVKP, Eindhoven).

Bij aanmelding vanaf 1 augustus: 60% korting…. en vanaf 1 december:  gratis (slechts één maand, maar wel met nazending van ons december-tijdschrift en alle andere rechten). Wanneer u alle tijdschriften van het lopende jaar nog wilt ontvangen, kunt u dat onder opmerkingen aangeven. Wel bent u dan € 5,00 per nagezonden nummer meer verschuldigd.

Inlichtingen: ledenadministratie AWN (Henk Kluitenberg): h.kluitenberg@caesar-advies.nl

Let op: In de vakantieperiode van 1 juli t/m 15 augustus en bij de jaarovergang (1 t/m 10 januari) zullen nieuwe aanmeldingen rekening moeten houden met een langere bevestigingstijd dan enkele dagen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ga hier naar het aanmeldingsformulier personen of het aanmeldingsformulier organisaties.