Introductie: belang van draagvlak en participatie

Als vereniging zet de AWN zich in om maatschappelijk draagvlak te creƫren voor archeologische projecten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van educatieve projecten op scholen, maar ook door het geven van rondleidingen bij archeologische opgravingen of door tentoonstellingen te organiseren. Onze vrijwilligers dragen op deze manier op hun eigen manier bij aan kennisvermeerdering en begrip bij bewoners en andere betrokkenen.
De AWN kent twee lijnen binnen het ‘promoten’ van het archeologisch erfgoed in Nederland: publieksarcheologie en erfgoededucatie. Meer informatie over activiteiten binnen deze onderwerpen vindt u op de volgende pagina’s: