Kennis voor onderzoek

Kennis voor archeologisch onderzoek wordt voor een groot deel in de praktijk opgedaan, door deel te nemen aan de activiteiten van een afdeling. Omdat dit niet altijd in voldoende mate mogelijk is, werkt de AWN continu aan een zo goed mogelijk curriculum, waarin de basiskennis die nodig is voor meewerken aan archeologisch onderzoek is vastgelegd.

Voor informatie over actueel cursusaanbod en vragen over het curriculum kunt u terecht bij Wim Schennink (projectleider), Schennink-dekker@hetnet.nl.

Commissie deskundigheidsbevordering

De Commissie deskundigheidsbevordering van de AWN organiseert jaarlijks een cursussen voor specialistische kennis.

Voorjaar 2014.

Zaterdag 15 februari               Aardewerk dag: Gorinchem.

Zaterdag 15 of 22 maart         Houtworkshop: Lelystad Onder voorbehoud op het NISA.

De data zijn nog onder voorbehoud, de definitieve data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de afdelingsecretariaten en de bekende adressen en komen ook op de website te staan.

Contact

Voor aanmelding van bovenstaande activiteiten of meer informatie over een cursus kunt u contact opnemen met:

AWN Werkgroep Deskundigheidsbevordering

t.a.v. Kees Daleboudt, Dorpsstraat 21, 4641 HV Ossendrecht

telefoon (0164) 67 26 35,  e-mail cdaleboudt@planet.nl