Bestuur landelijk

Het landelijk bestuur van de AWN zet zich op vrijwilligersbasis in voor de vereniging, de 24 afdelingen,  de leden en onze landelijke werkgroepen. Naast het uitvoeren van de bestuurstaken zijn de bestuursleden actief met diverse projecten en activiteiten. Het landelijk bestuur vergadert zes keer per jaar en organiseert naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering in april tevens jaarlijks een afgevaardigdendag in november.
Op deze dag overleggen de 24 afdelingen met het landelijk bestuur vrijblijvend en sfeervol over onze vereniging. Elke afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur met eigen ervaringen en eigen inbreng en landelijk willen wij als AWN deze inbreng zo goed mogelijk meenemen in een landelijke aanpak en een landelijke structuur.

Samenstelling landelijk bestuur

Functie Naam Contact
Landelijk voorzitter Vacant voorzitter@awn-archeologie.nl
Landelijk Vice-voorzitter, Belangenbehartiging mw. H.M. Laverman-Berbée (Hetty) 06 – 2361 8314 of vicevoorzitter@awn-archeologie.nl
Landelijk secretaris AWN ad interim Vacant secretaris@awn-archeologie.nl 
Landelijk penningmeester AWN H. J. Spreen, (Harmen) 020 – 4537021 of pm@awn-archeologie.nl  / banknummer voor contributies: NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v. Penningmeester AWN onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer
Aspirant bestuurslid PR en Communicatie R. Bange (Robert) prcommunicatie@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, Deskundigheidsbevordering mw. C. Cohen Stuart (Channa) 06 – 4505 9916 of channa@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, Educatie mw. J.C. van Pelt (Joan) educatie.joan@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, Inhoudelijke archeologie Norbert Eeltink inhoudelijkearcheologie@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, LWAOW J. ter Brugge (Jeroen) 06 – 5323 0098 of vz_lwaow@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, Geofysische Meettechnieken in de Archeologie A. Brand (Ad) adbrand@awn-archeologie.nl
Hoofdredacteur Archeologie in Nederland en AWN Magazine L.H.W. ten Hag (Leo) 06 – 3036 3100 of ain_am@awn-archeologie.nl
Landelijk bestuurslid, Jongeren Vacant contact werkgroep Jongeren via secretaris@awn-archeologie.nl  
Medewerker mw. C. den Engelsman (Céline) 06-26484896 of medewerker@awn-archeologie.nl
Notuliste landelijke en bestuursvergaderingen mw. Lisa van Luling secretaris@awn-archeologie.nl Lisa
Ledenadministratie van de AWN (geen landelijke bestuursfunctie) H. Kluitenberg (Henk) 06 – 2332 4442 (na 10.30 uur) of h.kluitenberg@caesar-advies.nl

Grebbeweg 24-A, 3911 AW  Rhenen.

Contact

Vragen, suggesties, klachten en dergelijke kunnen aan de landelijk secretaris worden gesteld. Dit kan schriftelijk of per e-mail (zie boven).
Informatie van het bestuur wordt per e-mail aan de afdelingen doorgegeven. Afdelingen verspreiden deze informatie verder onder hun leden.
Leden kunnen in bijzondere gevallen, op eigen verzoek, bij een bestuursvergadering aanwezig zijn. Wie van die mogelijkheid gebruik wil maken kan contact opnemen met de landelijk secretaris.
Contact m.b.t. het lidmaatschap verloopt via de ledenadministratie (zie boven).