Bestuur landelijk

Het bestuur van de landelijke AWN zet zich op vrijwilligersbasis in voor de vereniging en haar leden. Naast de bestuursfunctie zijn de leden actief met diverse projecten. Alle AWN-afdelingen hebben ook een eigen lokaal bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid communicatie en pr. Het dagelijks bestuur vergadert ca. 8 keer per jaar, het voltallige bestuur ca. 4 keer.

Samenstelling hoofdbestuur

Functie Naam Contact
Voorzitter AWN de heer H.G. Scheltema (Gajus) 06 – 2896 0729 of voorzitter@awn-archeologie.nl
Vice-voorzitter AWN en overkoepeling voor Educatie W. Schennink (Wim) 026 – 3610334 of schennink-dekker@hetnet.nl
Algemeen secretaris AWN H. Kluitenberg (Henk) 0317 – 613050 of h.kluitenberg@caesar-advies.nl

Grebbeweg 24-A, 3911 AW  Rhenen.

Alg. penningmeester AWN H. J. Spreen, (Harmen) 020 – 4537021 of hspreen@xs4all.nl
Bestuurslid algemeen de heer R. van de Hoef (Renger) 06 – 1546 2460 of rengervandehoef@gmail.com
PR en Communicatie P.H.A. Flos (Paul) prcommunicatie@awn-archeologie.nl
Bijzondere projecten & Externe relaties H. Hegeman (Henk)
Deskundigheidsbevordering & Veldwerkeducatie mevr. C. Cohen Stuart (Channa) 06 – 4505 9916 of channacs@me.com
Hoofdredacteur Archeologie in Nederland en AWN Magazine W.G. ten Brink (William) 06-46139670 of william.ten.brink@archeologienl.nl 95A5C968-56EB-4602-933E-5E3003D55381
Belangenbehartiging J.P. van Wijk (Paul) 053-4314041 / 06-13765633 of pw566@hotmail.com
LWAOW W. de Rhoter (Willem) 06 – 2376 0356 of rhoterw@hetnet.nl

Notulist Vergaderingen Hoofdbestuur en DB mevr. L. Olerud (Louise)

Verkiezing bestuursleden

De leden van het bestuur worden tijdens de Algemene ledenvergadering gekozen voor vier jaar. Zij kunnen zich na deze termijn nog eenmaal herkiesbaar stellen. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Vacatures worden gemeld in ons blad AWN Magazine en op de website.

Contact

Vragen, suggesties, klachten en dergelijke kunnen aan de algemeen secretaris worden gesteld. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail (zie boven).
Informatie van het bestuur wordt per email aan de afdelingen doorgegeven. Afdelingen verspreiden deze informatie verder onder hun leden.
Leden kunnen in bijzondere gevallen, op eigen verzoek, bij een bestuursvergadering aanwezig zijn. Wie van die mogelijkheid gebruik wil maken kan contact opnemen met de secretaris.