Archeologie!

Zonder geschiedenis geen toekomst!

We moeten goed omgaan met het archeologisch erfgoed. Met onze 24 afdelingen zijn wij de ambassadeurs en belangenbehartigers van de Nederlandse archeologie. Help jij mee of wil je ons steunen? Kom kennis maken met jouw plaatselijke archeologie! Als vereniging zet de AWN zich in om maatschappelijk draagvlak te creëren voor archeologie. Dit kan bijvoorbeeld door mee te werken aan onderzoek, educatieve projecten op scholen, maar ook door het geven van rondleidingen bij archeologische opgravingen of door het organiseren van tentoonstellingen. AWN-leden dragen op hun eigen manier bij aan kennisvermeerdering en begrip bij bewoners en andere betrokkenen.

De AWN is er voor iedereen

De afdeling in jouw regio zal je graag vertellen welke mogelijkheden er zijn.Veel afdelingen organiseren lezingen, excursies en veldactiviteiten. Er zijn ook landelijke activiteiten, zoals de graafweken in de zomer of studiedagen over onderwerpen als aardewerk en bouwhistorie.

Sociale contacten en gezelligheid

Als lid van de AWN ontmoet u mensen met eenzelfde passie. Op werkavonden en andere bijeenkomsten is er volop gelegenheid om daarover te praten en informatie uit te wisselen

Wat kun jij doen?

Er zijn in veel gevallen samenwerkingen tussen AWN-afdelingen om kennis te delen en te helpen. U kunt kijken op de pagina’s Onderzoek en Publieksbereik voor tips en ideeën. Op de pagina Afdelingen vindt u de AWN-afdeling of werkgroep bij u in de buurt.

Binnen de AWN houdt een landelijke werkgroepzich speciaal bezig met de beoefening van archeologie onder water: De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW).Hieronder treft u enkele voorbeelden van veel voorkomende activiteiten:

  • Binnen de eigen afdeling kunnen leden meehelpen met archeologisch onderzoek en
  • andere activiteiten in hun woonplaats of regio.Er zijn verschillende werkzaamheden mogelijk.
  • Deze kunnen per afdeling variëren:
  • Velden en akkers afzoeken naar archeologisch materiaal.
  • Determineren van bodemvondsten en restauratie ervan.
  • Oog en oor zijn van jouw omgeving bij grondwerkzaamheden en bodemverstoringen.
  • Kennis uitdragen, bijvoorbeeld informatie geven over een opgraving of lesgeven op scholen.

Archeologie is er voor jong en oud

Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom bij de AWN. Zij kunnen meedoen aan activiteiten zoals zomerkampen van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG).

Westerheem

Leden van de AWN ontvangen iedere twee maanden het archeologisch tijdschrift Westerheem. Westerheem staat uitvoerig stil bij resultaten van recent archeologisch onderzoek, interessante publicaties en nieuwtjes. Het biedt tevens informatie over de vereniging en uit de afdelingen. De meeste afdelingen geven een eigen blad of nieuwsbrief uit met archeologisch nieuws uit de regio en informatie over lezingen, excursies, tentoonstellingen en eigen veldactiviteiten.

Leer zelf over archeologisch werk

De AWN biedt de mogelijkheid tot het behalen van een certificaat als bewijs van deelname aan de basiscursus archeologie. Je hebt dan voldoende basiskennis om te assisteren bij grondboringen en opgraafwerkzaamheden van beroepsarcheologen en AWN-activiteiten.

Ethische code

De AWN hanteert als vereniging een ethische code. Onze leden worden geacht te handelen naar de richtlijnen van de vigerende wet- en regelgeving op gebied van de archeologie, zowel op rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau. Klik hier voor onze volledige ethische code.

AWN-verzekering

AWN-leden zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid bij activiteiten die in AWN-verband plaatsvinden. Klik hier voor een bestand over de verzekering.

Fotograaf: Laurens Muikens

Fotograaf: Laurens Mulkens Fotograaf: Laurens Mulkens

Fotograaf: Laurens Mulkens Fotograaf: Laurens Mulkens