Werkgroep WGMA

Onze werkgroep is een voortzetting van de Werkgroep voor Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie (WIMA), in 2013 opgericht door Bas Verbeek. Door de nieuwe erfgoedwetgeving werd het doen van zelfstandig archeologisch onderzoek door vrijwilligers bijna onmogelijk.
Geofysische technieken, zoals bodemradar, bieden de mogelijkheid om informatie te krijgen over wat er in de bodem zit, zonder te hoeven graven. Voor de professionele archeologie is dit een mooi maar duur hulpmiddel, maar het ligt buiten het bereik van vrijwilligersorganisaties.
De WIMA bood bodemradaronderzoek aan vrijwilligers aan tegen een bescheiden onkostenvergoeding voor afschrijving en onderhoud van de apparatuur.
Na vijf jaar en tachtig succesvolle projecten, bekroond met het eerste Nederlandstalige boek over de techniek van bodemradar (hier te bestellen), werd het tijd om het stokje over te dragen.

De Nederlandse Archeologievereniging (AWN) wilde heel graag deze faciliteit voor vrijwilligers behouden en richtte de Werkgroep voor Geofysische Meettechnieken in de Archeologie op. De nieuwe werkgroep nam de apparatuur van de WIMA over en voert sinds eind 2019 projecten uit.
De scope van de werkgroep is niet veranderd. We bieden bodemradaronderzoek aan tegen geringe kosten (700 Euro inclusief per project). Onze doelgroepen zijn de kleine vrijwilligers organisaties die onbeantwoorde vragen over de ligging van mogelijke archeologische objecten hebben.
Wij richten ons nadrukkelijk niet op vooronderzoek voor professioneel geleide opgravingen.

Als u al een project op het oog hebt, vul dan het geheel vrijblijvende aanvraagformulier op en stuur het naar wgma@awn-archeologie.nl. (aanvraagformulier bodemradar downloaden)
Wij beoordelen de haalbaarheid van de aanvraag en nemen contact met u op.
De AWN heeft de ambitie om de werkgroep een landelijke dekking te geven. Hiervoor is een landelijke spreiding van werkgroepsleden nodig, die diverse aspecten van de onderzoeken (bureauonderzoek, metingen in het veld, dataverwerking en rapportage) willen uitvoeren. Deelname staat open voor alle AWN leden.

De AWN heeft tevens de ambitie om ook andere geofysische technieken (magnetometrie, bodemgeleidbaarheid, et cetera) te gaan aanbieden.