Organisaties

https://www.detectoramateur.nl – Detectoramateur vereniging voor metaaldetectie

https://www.brabantsheem.nl/kringen – Brabants Heem contactadressen van Heemkundekringen

https://www.mergorinmosam.nl – Stichting Mergor in Mosam onderwaterarcheologie

https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/cursusaanbod – Erfgoed academie scholing en erfgoedkennis in Brabant

http://nbag.nl – Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG)

Kaarten

Algemeen

https://www.pdok.nl – PDOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart / Verschillende soorten kaartinformatie

Topografie

https://www.openstreetmap.org/#map=8/52.154/5.295 – OpenStreetMap / Topografische kaarten

https://www.opentopo.nl –  OpenTopo / Topografie uit open geodatabronnen

Historische kaarten

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&rows=1&page=1&sort=order_s_objectnummer%20asc&reverse=0&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Kadastrale%20kaarten%22&filterAction – RCE kadastrale kaarten (1832)

https://www.topotijdreis.nl – TopoTijdreis / Historische topografische kaarten

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Archeologie%2Din%2DNederland – Archeologische landschappenkaart AMK / IKAW kaarten

https://hisgis.nl – HISGIS / Kaartmateriaal vanaf 1832

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoeken?activeTab=maps&rm=gallery – Nationaal archief

GIS

https://www.qgis.org/en/site – QGis (gratis GIS programma)

https://www.arcgis.com – ArcGis (gratis account aanmaken!)

https://www.esri.nl/nl-nl/producten/apps/arcgis-explorer – ArcGis Explorer (app voor mobiele telefoon; onderzoek in het veld!)

https://www.gpscoordinaten.nl/converteer-rd-coordinaten.php – GPS Coördinaten / Omrekening GPS en RD coördinaten

https://www.javawa.nl/coords.html – GPS Coördinaten / Omrekening GPS en RD coördinaten

https://www.gps-coordinaten.nl – GPS-Coördinaten / Zoeken van GPS en RD coördinaten

Geologie-geomorfologie-paleografie-bodemprofielen

Geomorfologische kaart / Geomorfologische informatie

https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/geomorfologische-kaart-gmm/

DINO loket / Geologische informatie

https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens

Basis Registratie Ondergrond

https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/broloket/

Paleografische kaarten

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Paleogeografischekaarten

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland / Bodemprofielen

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Remote sensing

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/remote-sensing

 

RWS Geoweb.

Vaarwegdiepte RWS ZN (rijkswaterstaat.nl)

 

GeoWeb 5.5 (rijkswaterstaat.nl)

 

De geologische kaart van Nederland

https://www.geologischekaart.nl/

 

Archeologische Landschappenkaart

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=ArcheologischeLandschappenkaart

 

Archeologie in Nederland

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Archeologie%2Din%2DNederland#

 

Foto’s

 

WUR-RAF Wageningen University Research Royal Airforce / RAF fotoarchief

https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf

 

Luchtfoto’s PDOK

https://www.pdok.nl/introductie/-/article/luchtfoto-pdok

 

Satelliet data portaal voor lucht- en satellietfoto’s

https://www.satellietdataportaal.nl/?base=brtachtergrondkaart&res=0.5&datemin=14-01-2021

 

Rapporten-projectarchieven

Overzicht Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) en overzicht Rapportages Archeologische Monumentenzorg (RAM)

https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/archeologie

Archeologische syntheses

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/synthese-archeologische-onderzoeksrapporten

DANS Easy / Rapporten opslag KNAW

https://easy.dans.knaw.nl/ui/home

Vondsten

Portable Antiquities of the Netherlands

https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/pan-portable-antiquities-of-the-netherlands

Provinciaal Depot Bodemvondsten Brabant

https://www.brabant.nl/onderwerpen/erfgoed/archeologie

Overige bronnen

 

RCE Beeldbank / Overzicht van tekeningen, kaarten en foto’s

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1642333770724%7D%20asc

 

Delpher / Overzicht kranten

https://www.delpher.nl/

 

Overzicht Rijksmonumenten:

http://rijksmonumenten.nl

 

Termen vestingbouw

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vaktermen_in_de_vestingbouwkunde

 

Binnenvaart taal / Termen binnenvaart

https://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/

 

Regionale archieven

 

Regionaal Archief Rivierengebied

https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/home

 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

https://rhc-eindhoven.nl/

 

Provinciale Depots

https://www.brabant.nl/onderwerpen/erfgoed/archeologie/provinciaal-depot-bodemvondsten

 

https://www.museumhetvalkhof.nl/provinciaal-depot-voor-bodemvondsten/

 

https://mijngelderland.nl/inhoud/organisaties/provinciaal-depot-voor-bodemvondsten

 

https://www.batavialand.nl/kennis-en-collecties/provinciaal-depot-voor-bodemvondsten

 

https://hetoversticht.nl/diensten/product/22/provinciaal-archeologisch-depot

 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/cultuur-en-erfgoed/provinciaal-archeologisch-depot

 

https://archeologie.zuid-holland.nl/

 

https://www.limburg.nl/onderwerpen/cultuur/archeologie/arch-onderzoek/