AWN advisering en nieuwsbrieven

Omdat de AWN zich inzet voor het behoud en de bescherming van het bodemarchief is er een werkgroep belangenbehartiging binnen onze vereniging opgericht. Deze werkgroep adviseert en ondersteunt door opgebouwde kennis en bestaat uit onderlegde vrijwilligers die door hun professionele achtergrond kennis hebben van wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, monumentenzorg en archeologie.

De AWN adviseert aan haar eigen afdelingen en leden, maar ook anderen kunnen een beroep doen op de Werkgroep via e-mail.

Op deze pagina vindt u de uitgegeven nieuwsbrieven, contactgegevens van de werkgroepleden, informatie over cursussen en relevante referenties en weblinks.


Nieuwsbrief Behoud en Bescherming

Binnenkort vindt u hier de uitgegeven nieuwsbrieven van de werkgroep als pdf:

Leden werkgroep

Paul van Wijk (Voorzitter) 053-4314041/06-13765633 pw566@hotmail.com

Pierre van Grinsven (Vicevoorzitter) 071-5615282 rooserna@xs4all.nl

Tonnie van de Rijdt 040-2415910/06-23483818 vdrijdt@iae.nl

Henk Stuurman 0341-434878/ 06-21430757 awn@nabuco.nl

Channa Cohen Stuart 0345-518309/06-45059917 channacohenstuart@online.nl / channacs@gmail.com

Willem Meulman 024-3223837 wmeulman@xs4all.nl

Jan van Erp 0413-362842/06-14252128 erpjhg@home.nl

 


Cursussen

Op verzoek biedt de werkgroep aan AWN-afdelingen en andere erfgoedvrijwilligers:

 • een introductieavond over archeologie en gemeentelijke beleid
 • een cursus van vier avonden over Archeologie en gemeentelijke beleid

Voor meer informatie: awn.belangenbehartiging@gmail.com

Erfgoed in de praktijk biedt al vele jaren een uitgebreid aanbod aan cursussen, die primair bedoeld zijn voor professionals, maar ook toegankelijk zijn voor vrijwilligers.

Literatuur

 • Verleden wordt Heden. Een handreiking voor vrijwilligers in de archeologie  (2010, T. van de Rijdt en R. Berkvens, 126 pag.).
  Deze handreiking is speciaal ontwikkeld voor AWN-leden en behandeld alle aspecten van de archeologische monumentenzorg en de rol van vrijwilligers
  € 10.00 voor AWN leden en € 12 voor niet leden (plus verzendkosten).
  Bestellen via de secretaris van afdeling 23, Winnie van Vegchel, door middel van het sturen van een email naar awnafdeling23@online.nl met vermelding van naam en adres. Samen met het boek wordt een factuur verstuurd.
 • Hoe beschermen we ons archeologisch erfgoed. AWN. Afd. 23 Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (2011, 16 pag.)
  Een brochure met de hoofdlijnen voor belangenbehartigers.

Websites