Werkgroep educatie

Aan de slag met archeologie op school? Op de website www.archeologieopschool.nl vindt u allerlei informatie over archeologische erfgoededucatie. Op deze website vindt u alle informatie over deze projecten en inspiratie om archeologie op te nemen in uw eigen les.

Archeologie speelt geen grote rol in de lessen van het basis- en voortgezet onderwijs. Toch kan het  waardevol zijn om deze discipline tijdens het vak geschiedenis te behandelen. Het is een aanvulling op geschreven bronnen en brengt het verleden dichterbij leerlingen. En archeologie kan ook vakoverstijgend ingezet worden. Een koppeling met creatieve vakken, natuurkunde en aardrijkskunde is zo gemaakt.”