Schenken aan de AWN is aantrekkelijk

De AWN Verenging van Vrijwilligers in de Archeologie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

De AWN voldoet aan de nieuwe ANBI-regels.
Vanaf 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid zijn van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd. Op deze AWN website staan alle gevraagde gegevens om aan de ANBI-status te voldoen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de penningmeester van het bestuur:

Harmen Spreen
De Pauwentuin 19
1181 MP Amstelveen
020 – 4537021

Het KvK nummer van de AWN is 40408504 en het RSIN (=fiscaalnummer) : 252 8964