Archeologie-/ Erfgoedverordening

Een verordening biedt de mogelijkheid algemene regels te stellen die niet in een bestemmingsplan passen of daar nog niet in zijn vastgelegd. Het kunnen regels zijn voor het aanwijzen van monumenten of voor een archeologische onderzoeksplicht als dat nog niet in bestemmingsplannen geregeld is. Ook kunnen in een verordening de regels voor de uitvoering van archeologisch onderzoek en regels voor publieksparticipatie worden opgenomen.
Als belangenbehartiger kun je invloed uitoefenen bij het opstellen van de verordening. Tegen een vastgestelde verordening is geen bezwaar noch beroep mogelijk.

Voorbeelden van erfgoedkaarten en erfgoedbeleid zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).