Meewerken aan onderzoek

Bij verschillende onderzoeken die als onderdeel van de AMZ-cyclus door archeologische bedrijven en gemeentelijke diensten worden uitgevoerd, kunnen vrijwilligers bijdragen leveren. Zij kunnen taken doen waar beroepsarcheologen onvoldoende tijd voor hebben. Ook kunnen zij specifieke kennis inbrengen over bijvoorbeeld de lokale geschiedenis of kennis vanuit hun eigen vakgebied als niet-archeoloog.

Bij veel gemeentelijke diensten en bedrijven zijn vrijwilligers welkom, zij het dat in de praktijk de inzet van vrijwilligers niet altijd mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het om beperkte activiteiten gaat met onvoldoende ruimte voor vrijwilligers. Of omdat er sprake is van vervuilde grond. Dan kunnen vrijwilligers alleen meewerken als ze vooraf medisch gekeurd zijn en speciale veiligheidseisen, zoals beschermende kleding, in acht worden genomen. Een andere belemmering is dat vaak pas kort voor de start bekend is welk bedrijf het onderzoek gaat uitvoeren en/of wanneer het onderzoek start. Dan is het betrekken van vrijwilligers lastig op zo’n korte termijn te organiseren. Tot slot vindt onderzoek vaak plaats op momenten dat vrijwilligers niet altijd beschikbaar zijn (gedurende de week i.p.v. het weekend).

Naast het aloude gravend veldonderzoek is de AWN ook actief met niet gravend veldonderzoek.

De AWN Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie (WGMA) biedt de mogelijkheid verkennend, dus niet invasief, onderzoek te doen met behulp van o.a. grondradar. Dat kan ook op verzoek. Lees meer

Veel AWN-afdelingen werken nauw samen met een gemeentelijke archeologische dienst en worden dan zoveel mogelijk bij onderzoek ingeschakeld. Een aantal bedrijven heeft met de AWN een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Die bedrijven zullen waar mogelijk vrijwilligers betrekken en hen zo goed mogelijk informeren over gepland onderzoek.

Hieronder kunt u doorklikken voor: