Wetgeving

Het archeologisch erfgoed wordt door een aantal Nederlandse wetten beschermd. Het gaat voornamelijk om de monumentenwet, ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Op Europees en mondiaal niveau zijn enkele verdragen van toepassing die door Nederland ondertekend zijn. Als belangenbehartiger moet je, in hoofdlijnen, van die wetten op de hoogte zijn zodat je weet waar gemeenten en andere betrokkenen zich aan moeten houden Die kennis is ook nodig om te weten wanneer, bij wie en hoe je aan de bel kunt trekken als archeologische belangen worden geschaad.

Volgende pagina:
Monumentenwet / Wet archeologische monumentenzorg