Eregalerij

De AWN heeft tijdens haar lange historie een aantal ereleden benoemd. Dit zijn personen, die zich bijzonder hebben onderscheiden jegens de vereniging of op het gebied van de archeologie.

Ereleden worden, op voordracht van het landelijk bestuur, door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste tweederde der aanwezige stemgerechtigde leden benoemd.

Onze ereleden op volgorde van benoemingsjaar:

 • dhr. H.J. Calkoen (†) 1961
 • dhr. A.E. van Giffen (†) 1963
 • dhr. A.J. van Bogaert Wauters (†) 1963
 • dhr. E.H.P. Cordfunke 1976
 • dhr. H.J. van Rijn (†) 1976
 • dhr. P. Stuurman (†) 1976
 • dhr. H. Brunsting (†) 1987
 • dhr. R. van Beek (†) 1990
 • dhr. P. Vons (†) 1990
 • dhr. S. Pos (†) 1992
 • mw. E.T. Verhagen-Pettinga (†) 2001
 • dhr. P.J.R. Modderman (†) 2001
 • dhr. H.H.J. Lubberding 2002
 • dhr. P.K.J. van der Voorde (†) 2006
 • mw. A.H.J. van de Rijdt-van de Ven (†) 2018

Zilveren Legpenning van verdienste

De zilveren legpenning van de vereniging kon tot en met 2019 worden toegekend aan een publieke of private rechtspersoon, die zich in het bijzonder voor de Nederlandse archeologie heeft onderscheiden. Deze zilveren legpenning is uitgereikt aan:

 • Afdeling Archeologie van de gemeente ‘s Gravenhage 1991
 • ROB, afd. Archeologie Onder Water 1993
 • Prehistorisch Openluchtmuseum Eindhoven 1996
 • Afdeling Zaanstreek/Waterland e.o. 2001
 • Afdeling Archeologie van de gemeente Eindhoven 2011
 • Afdeling Archeologie van de gemeente Zutphen 2019

Bronzen Legpenning van verdienste

De bronzen legpenning kon tot 2021 worden toegekend aan leden van de vereniging die zich op bijzondere wijze hadden ingezet voor de Nederlandse archeologie. De AWN-afdelingen konden de nominatie indienen bij de secretaris van het landelijk bestuur. De penninghouders op volgorde van toekenningsjaar:

  • dhr. G. Stam (†) 1993 lid afd. Nieuwe Maas
  • dhr. W.N. Tuijn (†) 1994 lid afd. Nijmegen en omstreken
  • dhr. A. Wit (†) 1995 lid afd. Noord-Holland Noord
  • mw. T. Boltze-Nieuwenhuis (†) 1996 lid afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
  • mw. J.G.M. Stoel (†) 1997 lid afd. Nijmegen en omstreken
  • dhr. C. van Roon 1998 lid afd. Zaanstreek/Waterland
  • dhr. C. Milot (†) 1999 lid afd. Den Haag en omstreken
  • mw. L.C.J. Goldschmitz-Wielinga 2000 lid afd. Zeeland
  • dhr. C. van der Esch 2001 lid afd. Lek- en Merwestreek
  • dhr. A.M. Numan 2002 lid afd. Kennemerland
  • dhr. G.H.J. van Alphen 2002 lid afd. Nijmegen en omstreken
  • mw. A.F. Osseweijer-van Bueren (†) 2003 lid afd. Lek- en Merwestreek
  • dhr. M.J. Houkes 2004 lid afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
  • dhr. J. Koeling (†) 2004 lid afd. Nijmegen en omstreken
  • dhr. T. Koorevaar (†) 2005 lid afd. Lek- en Merwestreek
  • dhr. S. Willems 2005 lid afd. IJsseldelta-Vechtstreek
  • dhr. J.G.M. Verhagen 2006 lid afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
  • dhr. B.J. ten Kate (†) 2007 lid afd. Noord-Nederland
 • dhr. M.F.M. KooIen 2007 lid afd. Nijmegen en omstreken
 • dhr. L.Mulkens 2008 lid afd. Kempen en Peelland
 • dhr. E.J. Helderman 2009 lid afd. Zaanstreek-Waterland e.o.
 • dhr. C. Wind (†) 2010 lid afd. Helinium
 • mw. J. Offermans 2010 lid afd. Naerdincklant
 • dhr. W. Angenent 2010 lid. afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
 • dhr. F. van den Dries 2011 lid afd. Kempen en Peelland
 • dhr. F.J. Spijk 2015 lid afd. IJsseldelta-Vechtstreek
 • mw. I.K.E. Dolman-Berberich 2017 lid afd. Lek- en Merwestreek
 • mw. C.M. Lugtenburg 2017 lid afd. Lek- en Merwestreek
 • dhr. A.M. van Bommel 2017 lid afd. Utrecht e.o.
 • dhr. H. Rebel 2017 lid afd. Utrecht e.o.
 • mw. D. de Koning-Kastelijn (†) 2018 lid afd. Zeeland
 • mw. J.P.M. van Alphen 2018 lid afd. Kempen en Peelland
 • dhr. J.M. Moree 2018 lid afd. Helinium
 • dhr. J.M. Venema 2019 lid werkgroep Archeologie Onder Water
 • dhr. G. van den Beemt 2019 lid afd. Noord-Nederland
 • dhr. D. Schlüter 2019 lid afd. Twente
 • dhr. B. Clabbers (†) 2020 lid afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
 • dit was de laatste bronzen legpenning: voortaan erepenningen (intern AWN / extern)

Na 2020 zijn de zilveren legpenning en de bronzen legpenning bij besluit van de algemene ledenvergadering van 7 april 2019 samengenomen tot een algemene erepenning. Hiervoor is een procedure opgesteld. Deze moet nog door het Landelijk Bestuur worden bekrachtigd en is formeel nog niet in werking. Tussentijdse verzoeken worden met clementie door het Landelijk Bestuur in overweging genomen, zoals hieronder als toegekend opgenomen.

erepenning 2021 : mw. M. Pennings lid afd. Nijmegen e.o.
erepenning 2022 : mw. J.C. van Pelt lid afd. Lek -en Merwestreek
erepenning 2022 : dhr. M Niekus (geen AWN-lid) inzet voor de steentijd-archeologie
erepenning 2023 : dhr. P.F.A. van Grinsven lid afd. Rijnstreek

Procedure erepenning : het concept is op aanvraag te verkrijgen bij de Landelijk Secretaris.