Gemeentelijk archeologiebeleid

Gemeenten kunnen een eigen archeologiebeleid maken, ze zijn daartoe niet verplicht. Het gemeentelijk archeologiebeleid brengt de bekende en te verwachten archeologische sporen in beeld via de archeologische waardekaart. Hoe er met deze waarden wordt omgegaan staat in de beleidskaart. In deze beleidskaart staat bijvoorbeeld welke waarden aan een gebied kunnen worden toegekend (archeologische waarden, hoge verwachting en dergelijke). Bij deze waarden staan de regels van de archeologische onderzoeksplicht bij bodemverstoring.

Het opstellen van een archeologische waardekaart is specialistisch werk en dit wordt gedaan door professionele archeologen. Als belangbehartiger probeer je daarbij zo veel mogelijk betrokken te worden en lokale expertise over te dragen. Degene die de archeologische waardekaart maakt zal de gemeente adviseren over het te ontwikkelen beleid. De vaststelling hiervan is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.
Ook als belangenbehartiger probeer hier invloed op te hebben door vooroverleg en het zo nodig indienen van zienswijzen. Tegen vastgesteld beleid is geen bezwaar of beroep mogelijk.