Landelijke Werkgroep Onderwater Archeologie (LWAOW)

Archeologische monumenten kunnen zich ook onder water bevinden. Voorbeelden hiervan zijn ‘verdronken dorpen’, waarbij het land met behuizing permanent onder water is komen te staan, maar ook scheepswrakken. De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) is een apart onderdeel van de AWN die helpt bij het opzetten van dergelijke regionale onderzoeken.

Naast het helpen van lokale onderzoeksgroepen en het houden van evenementen, organiseert de LWAOW ook cursussen, adviseert ze bij het leggen van contacten met professionele organisaties en de overheid en heeft ze de nodige kennis in huis met betrekking tot het plannen en financieren van projecten.

Afdelingen en Contact

Archeologie onder water is in Nederland een moeilijke hobby, vanwege het troebele duikwater en kost daarom veel organisatie en voorbereiding. Om zoveel mogelijk bijstand te kunnen geven aan lokale duikers, is de LWAOW in een aantal regio’s onderverdeeld. Al deze regio’s hebben contactpersonen. Meer informatie over de LWAOW bij u in de buurt kunt u verkrijgen via de secretaris: secretariaat@lwaow.nl Website van de LWAOW

Contacten met andere organisaties

Een van de sterke punten van de LWAOW is de samenwerking met andere organisaties. Binnen Nederland bestaat er een hechte band met het Nederlandse Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie (NISA), behorende bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort. Het NISA is gevestigd in Lelystad, naast de Bataviawerf. Dit instituut voert in heel Nederland professionele onderzoeken uit, onder meer in de Waddenzee. De LWAOW kan hulp bieden bij het verkennen van de vele vondstmeldingen, die het NISA te verwerken krijgt. Daartoe kunnen we hierbij zowel gemotiveerde duikers begeleiden als contact houden met het NISA.

Buitenland

Ook internationaal heeft de LWAOW een aantal goede contacten. Zo wordt onder meer samengewerkt met de Nautical Archaeological Society (NAS) in Engeland en het Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie e.V. (DEGUWA) in Duitsland, organisaties die beide al langere tijd bestaan. De samenwerking met de NAS heeft geleid tot het organiseren van cursussen, zoals die al jarenlang in Engeland worden gegeven. Het niveau van zulke cursussen is hoog en geeft de archeologisch geïnteresseerde duiker een stevige basis voor zijn of haar activiteiten.