Organisatie

Het grootste deel van de vrijwillige archeologiebeoefenaars in Nederland heeft zich verenigd binnen de AWN. Oorspronkelijk stond de afkorting voor Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Dit is een veralgemeniseerde benaming van de eerste benaming van de vereniging: AWWN: Archaeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland. Sinds het 60-jarige jubileum in 2011 heeft de AWN besloten om haar naam te wijzigen in AWN vereniging van vrijwilligers in de archeologie.

Meer dan 2.200 mensen zijn lid van deze vereniging die onderverdeeld is in 23 afdelingen die vrijwel het gehele grondgebied van Nederland bestrijken. De AWN bestaat sinds 1951 en bestaat uit vrijwilligers (een andere benaming is amateur-archeologen) die opkomen voor de archeologische belangen in stad, dorp en streek.

De organisatie van de AWN is zeer uitgebreid. Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de Geschiedenis van  AWN, over onze Organisatiestructuur, over onze Missie en Beleid of wilt u meer weten over het Bestuur?