Missie en beleid

De AWN verenigt en ondersteunt vrijwilligers in de archeologie. AWN-leden zetten zich op vrijwillige basis in voor het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in Nederland.

Dit door middel van:

  • het bijdragen aan de kennis over het archeologisch erfgoed
  • het uitdragen van die kennis en het bevorderen van betrokkenheid van de bevolking, als ambassadeurs voor de archeologie
  • bescherming van en belangenbehartiging voor het bodemarchief

AWN-leden zorgen hiermee voor verrijking van de archeologische kennis en versterking van het maatschappelijk draagvlak.

Het landelijk bestuur van de AWN heeft voor de periode 2022 tot 2025 een beleidsplan opgesteld. Dat vindt u hier

Verantwoordelijkheid

De AWN doet bovenstaande aanvullend op de rol en de verantwoordelijkheden van de overheden (met name de gemeentelijke overheid) en de professionele archeologie. Voor het realiseren van onze missie werken we samen met andere landelijke en lokale vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultureel erfgoed en met onderwijs, erfgoedhuizen en museale instellingen.

Inzet van leden

Het realiseren van deze missie kan alleen door de inzet van onze leden. Het vinden en binden van deze leden is daarom een wezenlijk onderdeel van onze missie. De AWN moet voor belangstellenden een aansprekende organisatie zijn met aantrekkelijke activiteiten. Een aantal beroepsarcheologen is lid van de AWN en deze archeologen zetten zich, eveneens vrijwillig, ook in voor deze missie.