Missie en beleid

Onze missie

Onze missie is het verrijken van de archeologische kennis en het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in Nederland. We hebben daartoe drie hoofdtaken en kernfuncties geformuleerd:

  1. Archeologie beoefening en bijdragen aan de kennis hiervan;
  2. Uitdragen van kennis en het bevorderen van publieke betrokkenheid;
  3. Belangenbehartiging voor identificatie en behoud van archeologisch, ondergronds erfgoed.

Samenwerking

Voor het realiseren van onze missie werken we samen met landelijke en lokale vrijwilligersorganisaties op het gebied van archeologie en cultureel erfgoed en met het onderwijs, erfgoedhuizen en museale instellingen. We dragen samen met de (gemeentelijke) overheden en professionele archeologen verantwoordelijkheid voor ons ondergronds erfgoed, maar we zijn waar nodig kritisch op het archeologisch beleid en de uitvoering en handhaving daarvan (c.q. Het ‘right to challenge’).

Inzet van leden

Het binden van zowel vrijwilligers als professionals aan onze organisatie vinden wij van groot belang: alleen door hun inzet kunnen wij onze missie realiseren. We streven er daarom naar voor belangstellenden een aansprekende organisatie te zijn met aantrekkelijke activiteiten. Een aantal beroepsarcheologen is lid van de AWN en deze archeologen zetten zich, eveneens vrijwillig, ook in voor deze missie.

Het landelijk bestuur van de AWN heeft voor de periode 2022 tot 2025 een beleidsplan opgesteld. def_Beleidsplan-2022-2025-AWN-Nederlandse-Archeologievereniging