Organisatiestructuur

De AWN is een landelijke vereniging met een hoofdbestuur. Daaronder vallen regionale afdelingen en lokale werkgroepen met hun eigen besturen. Op al deze niveaus worden diverse activiteiten uitgevoerd.

Op deze pagina vindt u alle onderdelen die onder de AWN-structuur vallen.

Afdelingen en werkgroepen

Op regionaal en lokaal niveau zijn er afdelingen en binnen de afdelingen, lokale werkgroepen. Er zijn 24 afdelingen. De afdelingen hebben een eigen bestuur, hun eigen activiteiten en een eigen beleid. Afdelingen maken zelf de keuze waar zij hun prioriteiten leggen: bij kennisvermeerdering, bij ambassadeurschap, bij belangenbehartiging of dat alles tezamen. Afdelingen kunnen binnen de structuur van de vereniging er voor kiezen als dan niet een eigen rechtspersoon te vormen. In Limburg kent de AWN geen afdeling. Daar is een aparte vereniging die AVL heet actief. Meer over AVL.

Landelijke werkgroepen

Landelijke werkgroepen zijn georganiseerd rond een inhoudelijk thema:
*Archeologie Onder Water, LWAOW
*Werk Groep Steentijd
*Geofysische Meettechnieken in de Archeologie, WGMA

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De ledenvergadering bepaalt het beleid en kiest de leden van het hoofdbestuur. De Algemene Ledenvergadering vindt minimaal eenmaal per jaar plaats.

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur bereidt het beleid voor en is verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid en voor het goed draaien van de vereniging. Uit het hoofdbestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester). Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal zeven leden en ten hoogste vijftien leden.

Bestuurlijke werkgroepen

Bestuurlijke werkgroepen worden door het hoofdbestuur ingesteld om bepaalde activiteiten te realiseren. Dit ter ondersteuning van hoofdbestuur, afdelingen en leden. De Bestuurlijke werkgroepen zijn (in 2013):

  • Werkgroep Deskundigheidsbevordering
  • Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie
  • Werkgroep Belangenbehartiging

Doelstellingen en resultaten van de bestuurlijke werkgroepen worden jaarlijks in een overleg tussen het hoofdbestuur en de werkgroep geƫvalueerd.