Vereniging

Jonge archeoloogAWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie is een landelijke organisatie met 24 afdelingen. De leden van de AWN werken mee aan archeologische onderzoeken en maken zich sterk voor de bescherming van het archeologisch erfgoed van Nederland. Ze zijn ook ambassadeurs voor de archeologie, ze bieden erfgoededucatie aan en promoten op andere wijzen publieke betrokkenheid bij het archeologisch erfgoed.

De AWN heeft circa 2000 leden.

Activiteiten: als lid van de AWN kunt u op zeer uiteenlopende wijzen zelf actief met archeologie aan de slag. Lees meer over de activiteiten die de 24 regionale afdelingen ondernemen… Lees meer

Lid worden: In eerste instantie is de AWN een vereniging, waarbij het sociale karakter een grote rol speelt. Iedereen kan meedoen op zijn/haar eigen niveau en interessegebied binnen het vakgebied van de archeologie. Daarnaast biedt het AWN-lidmaatschap vele voordelen… Lees meer

Organisatie: Het grootste deel van de vrijwillige archeologiebeoefenaars in Nederland heeft zich verenigd binnen de AWN. Oorspronkelijk stond de afkorting voor Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Dit is een veralgemeniseerde benaming van de eerste benaming van de vereniging: AWWN: Archaeologische Werkgemeenschap voor Westelijk NederlandLees meer

Partners: Samenwerking is voor de AWN van groot belang. Met diverse partners binnen het vakgebied van de archeologie en het erfgoed kunnen mooie projecten ontwikkeld worden… Lees meer

Eregalerij: De AWN heeft door haar lange historie een aantal ereleden benoemd. Dit zijn personen, die zich bijzonder hebben onderscheiden jegens de vereniging of op het gebied van de archeologie… Lees meer

Doneren: Je wordt lid van de AWN omdat archeologie je passie is en een passie mag wat kosten. Daarom betalen leden contributie. AWN- leden vervullen in onze optiek ook een maatschappelijke functie voor kennis over en behoud van archeologisch erfgoed. U kunt hierbij helpen door te doneren aan onze vereniging… Lees meer

Archief: In dit archief komen oudere versies van documenten te staan. De actuele versies staan onder Vereniging > Organisatie > Missie en Beleid… Lees meer