Voorbeelden van Beroep

Als AWN kunnen we echter ook bijdragen aan het ontstaan van jurisprudentie. Dit door zelf als belangenbehartiger in beroep te gaan bij de Raad van State.
Voor- en tegenargumenten en informatie over hoe dat te doen is te vinden in het document: Voorbeelden volgen.

 

Volgende pagina:
Uitspraken Raad van State