Programma van Eisen

Zie het Protocol en voorbeeld van Programma van Eisen van SIKB.

Veelal is in PvE niets opgenomen over de vrijwilligers tijdens en na de opgraving, dikwijls worden de vrijwilligers wel betrokken bij o.a de bureau onderzoek om gegevens aan te leveren maar tijdens en na de opgraving worden deze vergeten. U kunt verzoeken om bij de randvoorwaarden de volgende passage op te nemen:

PvE randvoorwaarden:

In het PvE dient het volgende te worden opgenomen:

  • Tijdens het veldwerk dient men lokale amateur-archeologen de gelegenheid te bieden te participeren in het onderzoek.
  • De archeologische werkgroep, heemkundekring of stichting dient tijdig op de hoogte te worden gesteld van de aanvang der werkzaamheden met de vermelding onder welke verantwoording, projectleider, de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Het eventueel evaluatie rapport, concept rapport en eindrapport dient, minimaal digitaal, ter beschikking te worden gesteld aan de desbetreffende organisatie direct nadat deze beschikbaar is.

Volgende pagina:
AWN advisering