Publieksactiviteiten

De AWN is vaak betrokken bij publieksevenementen die te maken hebben met archeologie en erfgoed. De afdelingen en werkgroepen in heel Nederland zetten zich op verschillende manieren in. Dit kan op eigen initiatief zijn, maar ook op verzoek van gemeenten, culturele organisaties of professionele archeologie-instellingen. Het voordeel van de inzet van AWN’ers is dat zij vaak mede betrokken zijn bij de opgraving en het vooronderzoek, vanwege hun regionale kennis. Zo zijn vrijwilligers betrokken bij of organiseren zij:

Voor wie?

Naast de diverse activiteiten heeft de AWN ook een facilitaire functie ten opzichte van publieksbereik. Verschillende doelgroepen die ondersteuning zoeken bij een activiteit of onderzoek kunnen een beroep doen op onze organisatie:

  • AWN-afdelingen / werkgroepen
  • Archeologische bedrijven
  • Musea
  • Historische verenigingen / heemkundekringen

AWN-afdelingen en werkgroepen

De landelijke AWN-organisatie zet zich in om haar afdelingen en werkgroepen te ondersteunen bij vragen over bijvoorbeeld promotiemateriaal, diverse educatieve projecten of handreikingen op verschillende gebieden zoals wetgeving amz, belangenbehartiging en jurisprudentie. Deze ondersteuning kan geboden worden door gebruik te maken van de professionele kennis van AWN-leden, maar ook door de inzet van studenten via diverse stageplaatsen die worden aangeboden aan HBO’s en universiteiten. Leden kunnen hiervoor contact opnemen met de landelijke werkgroepen of via de pagina Bestuur.

Archeologische bedrijven

Als landelijke organisatie zet de AWN zich in om samen te werken met archeologische bedrijven. Niet alleen bij opgravingen, maar ook publieksevenementen zoals rondleidingen kan er een beroep gedaan worden op de vrijwilligers. De landelijke organisatie kan helpen bij het voorbereiden van een landelijk evenement, maar biedt ook ondersteuning  bij de organisatie van regionale activiteiten in samenwerking met de afdelingen. Voor regio-gebonden vragen of een lokale activiteit verwijzen wij u graag door naar onze diverse afdelingen en werkgroepen.

Musea

Grote en kleine musea kunnen een beroep doen op de kennis en inzet van AWN’ers. Zo kunnen regionale afdelingen helpen bij het inrichten van tentoonstellingen of het selecteren van (regionaal) vondstmateriaal. De vrijwilligers kunnen ook ingezet worden om hun kennis aan bezoekers van deze tentoonstellingen over te dragen. Heeft u een groter project in gedachten? Dan kan ook de landelijke organisatie u ondersteunen.

Historische verenigingen en heemkundekringen

Heeft u als vereniging een vraag over de archeologie van uw omgeving? Dan kunt u terecht bij een AWN-afdeling bij u in de buurt. U kunt denken aan hulp bij het herkennen van landschapsarcheologie, vondstdeterminatie, maar ook aan het ondersteunen van historische informatie door archeologisch bewijs. Naast bijvoorbeeld hulp bij vondsdeterminatie kan er gezamenlijk een regionaal project worden georganiseerd. Dit kan gaan om een lezingenreeks of fietstocht, maar ook om een gezamenlijk project zoals de Maand van de Geschiedenis of een scholenproject in de buurt.