Bestuur landelijk

Het bestuur van de landelijke AWN zet zich op vrijwilliger basis in voor de vereniging en haar leden. Naast de bestuursfunctie zijn de leden actief met diverse projecten. Alle AWN-afdelingen hebben ook een apart lokaal bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid communicatie en pr. Het dagelijks bestuur vergadert ca. 8 keer per jaar, het voltallige bestuur ca. 4 keer.

Samenstelling hoofdbestuur

Functie Naam Contact
Voorzitter AWN A.H.J. van de Rijdt-van de Ven (Tonnie) 040 – 2415910 / 06 – 23483818 of vdrijdt@iae.nl Tonnie van de Rijdt
Vice-voorzitter AWN en overkoepeling voor Educatie W. Schennink (Wim) 026 – 3610334 of schennink-dekker@hetnet.nl
Algemeen secretaris AWN H. Kluitenberg (Henk) secretaris@awn-archeologie.nl

Grebbeweg 24-A, 3911 AW Rhenen.

Alg. penningmeester AWN H. J. Spreen, (Harmen) 020 – 4537021 of hspreen@xs4all.nl
PR en Communicatie P.H.A. Flos (Paul) prcommunicatie@awn-archeologie.nl
Bijzondere projecten & Externe relaties H. Hegeman (Henk)
Deskundigheidsbevordering & Veldwerkeducatie dhr. R. H. Raats (Ruud) 06-55784878 of ruud.raats@xs4all.nl Ruud Raats
Hoofdredacteur Archeologie in Nederland en AWN Magazine dhr. W.G. ten Brink (William) 06-46139670 of william.ten.brink@archeologienl.nl 95A5C968-56EB-4602-933E-5E3003D55381
Belangenbehartiging J.P. van Wijk (Paul) 053-4314041 / 06-13765633 of pw566@hotmail.com
LWAOW J. Venema (Jan) 0515-232160 of voorzitter@lwaow.nl
Notulist Vergaderingen Hoofdbestuur en DB mw. L. Olerud (Louise)

Verkiezing bestuursleden

De leden van het bestuur worden tijdens de Algemene ledenvergadering gekozen voor vier jaar. Zij kunnen zich na deze termijn nog eenmaal herkiesbaar stellen. Ieder lid kan zich kandidaatstellen voor een bestuursfunctie. Vacatures worden gemeld in Westerheem en op de website.

Contact

Vragen, suggesties, klachten en dergelijke kunnen aan de algemeen secretaris worden gesteld. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per awn@vdbeemt.nl.
Informatie van het bestuur wordt per email aan de afdelingen doorgegeven via het Bulletin ‘Even bijpraten’. Afdelingen verspreiden deze informatie verder onder leden.
Leden kunnen, in bijzondere gevallen op eigen verzoek, bij een bestuursvergadering aanwezig zijn. Wie van die mogelijkheid gebruik wil maken kan contact opnemen met de secretaris.