De lijst is op te vragen bij de Ledenadministratie van AWN