De lijst is op te vragen bij de secretaris van AWN.