AWN-projecten

De AWN helpt mee met diverse instanties, zoals gemeenten, provincies, RCE, archeologische bedrijven. Dit meehelpen varieert van het schoonmaken van gevonden artefacten tot het meedenken met en onderzoek doen voor een project. Het onderzoek voor een archeologisch project vereist een brede interesse en inzetbaarheid. Nu zijn de vele individuele AWN-leden breed ge├»nteresseerd; met elkaar hebben we veel kennis en ervaring.  De AWN kan hierdoor veel gerichte en specialistische kennis inzetten voor onderzoek.

Voorbeeld (huidig) onderzoek: RAAP

Als AWN zijn wij een samenwerking aangegaan met het Archeologische bedrijf RAAP over het historische belang van Joodse (Duitse) werkkampen in (Noord-)Nederland. Er is de laatste paar jaar een toenemende belangstelling vanuit de archeologie voor deze kampen en de materie daar omheen. Langzaam groeit het besef dat ook het bodemarchief kan bijdragen over onze kennis over deze kampen en dat inventarisaties een rol kunnen spelen in de archeologische monumentenzorg. Hierop wil de AWN samen met RAAP inhaken. Welke sporen zijn nog terug te vinden? Zijn deze werkkampen goed gedocumenteerd en vastgelegd? Wat kunnen we uit de gevonden sporen concluderen?

Wat kun je doen op onderzoeksgebied?

Het ligt aan de kennis en ervaring die je hebt om te kunnen gebruiken bij het onderzoek. Loop je mee met een ervaren collega of leid je een onderzoeksproject? Omdat de AWN-leden vrijwilligers in de archeologie zijn lopen wij veelal mee met professionele archeologen. Onze taken, inbreng en verantwoordelijkheid is dan afhankelijk van het project. Als we zelfstandig mogen opereren is het aan ons wie, wat en hoe we onderzoek uitvoeren. Dit kan archiefonderzoek zijn of een veldverkenning, opgraving, determinatie van aardewerk, tot het schrijven van een onderzoeksrapport.

Methoden en Technieken

Bij archeologisch onderzoek komen diverse methoden en technieken kijken, ook weer afhankelijk van het onderzoek dat wordt uitgevoerd en op welk niveau dat moet worden uitgevoerd.

Archeologie moet je doen!

Welke kennis heb je nodig tijdens een onderzoek?

Gevorderden zullen vaak zelfstandig in het project het onderzoek kunnen uitvoeren, al of niet in gezamenlijk verband. Het onderzoek zal starten met literatuuronderzoek  aangevuld met archiefonderzoek. Wellicht zal een veldverkenning en/of kaart- en luchtfotoverkenning worden uitgevoerd. Kennis van historische geografie, GIS, maar uiteraard ook de basiskennis archeologie zullen een vereiste zijn.

De basiskennis voor onderzoek (in welke vorm ook) zal liggen in het kunnen intekenen van een archeologische vindplaats, het kunnen inmeten en waterpassen, verkennend veldwerk kunnen uitvoeren, het kunnen verzamelen en archiveren en het kunnen beschrijven van gevonden artefacten. Kennis van bouwstructuren, materiaalkennis (glas, aardewerk), geologie (hoe zijn de aardlagen gevormd en opgebouwd?) en geschiedenis (zeker ook de lokale) is belangrijk. Deze kennis kun je uiteraard leren; de AWN biedt daarvoor de mogelijkheden op de pagina Kennis voor onderzoek. In de praktijk zullen deze vaardigheden en kennis pas tot bloei komen. Archeologie moet je doen!