LANDELIJKE WERKGROEP ARCHEOLOGIE ONDER WATER

Duik in het verleden!

De LWAOW is een werkgroep van de AWN en verenigt belangstellenden in de Nederlandse maritieme archeologie

De LWAOW zet zich in voor het onderzoek naar en het behoud van het kwetsbare Nederlandse maritiem erfgoed en de maritieme archeologie in het bijzonder.

De LWAOW-ers doen dit in samenwerking met deelnemers van STIMON,
maritiem archeologen, de overheid en geïnteresseerden in onze maritieme
verleden.

.

Leden doen duikonderzoek tijdens de wrak verkenning Hoornse Hop.


De voordelen van de lwaow

Samenbrengen

De LWAOW brengt vrijwilligers en professionals in de maritieme archeologie bij elkaar en bevorderd de samenwerking tussen de verschillende partijen.

Dit doen we o.a. door het zelf of met onze partners organiseren van evenementen waar leden en professionals elkaar kunnen vinden en kennis kunnen overdragen. Enkele voorbeelden van deze evenementen zijn:

 • De Schervendag
 • Symposium voor vrijwilligers in de maritieme archeologie

Onderzoek

De LWAOW stimuleert, faciliteerd en initieert het doen van maritiem onderzoek door haar leden.

De LWAOW ondersteund de uitvoer van onderzoek o.a. door het verwijzen naar en beschikbaar stellen van diverse hulpmiddelen voor het uitvoeren van onderzoek zoals.

Educatie

De LWAOW organiseert de Basiscursus Maritieme Archeologie en het Gevorderdenproject Maritieme Archeologie (GMA).

Daarnaast verzorgt de LWAOW ook diverse workshops zoals:

 • Wrak verkennen
  (BMA in de praktijk)
 • Fotogrammetrie en 3D printen
 • Scheepskanonnen documenteren
  (opmeten en tekenen)
 • Hout documenteren (herkenen en tekenen)
 • Rapporteren & documenteren
  (Iedereen kan het leren)

LID WORDEN

Een lidmaatschap van de LWAOW is een kosteloos neven-lidmaatschap van de AWN. Bij het aanmelden dien je aan te geven dat je specifiek lid wilt worden van de LWAOW.


Partners

De activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: