Geschiedenis

Hieronder vind je een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de LWAOW door de jaren heen.
Een uitgebreide versie van de geschiedenis vind je hier.

Geschiedenis

2019
2019

25 jaar LWAOW

In 2019 werd het 25 jarig jubileum gevierd op Pampus. De vereniging was 120 leden groot.
2018
2018

Invoering Erfgoedwet

In de discussie met de overheid heeft de LWAOW in de afgelopen jaren mede het voortouw genomen om in de erfgoedwet een clausule op te laten nemen, dat het voor leden mogelijk maakt om onderzoek te kunnen blijven uitvoeren. De wetgeving was dermate aangescherpt dat dit onmogelijk leek te worden...Read More
2004
2004

10 jaar LWAOW

In 2004 werd het 10 jarig bestaan in Lelystad gevierd en was het ledenbestand gegroeid naar 70.
1994
1994

Oprichting van de “Werkgroep AWN, afdeling Onderwaterarcheologie”

Met plaatsing van een oproep in de duikbladen Duiken en Onderwatersport. Sportduikers, die zich ook bezighielden met archeologie onder water of hierin geïnteresseerd zijn, werden uitgenodigd zich aan te melden voor deelname in een op te richten Werkgroep Onderwaterarcheologie. Er meldden zich vijftig geïnteresseerden aan. Begin september kregen zij een..Read More
1992
1992

Stichting ter Bevordering van de Onderwater- en Scheepsarcheologie

Door de in 1992 opgerichte Stichting ter Bevordering van de Onderwater- en Scheepsarcheologie de stichting BOS, werd geprobeerd tijdens een symposium in april 1993 (met onder andere sportduikers verenigd in de in 1985 opgerichte Stichting Maritiem Onderzoek Nederland, STIMON), tot samenwerking te komen.
1989
1989

Monumentenwet ook onderwater actief

Op 1 januari 1989 werd de Monumentenwet van 1961 ook van toepassing verklaard voor de onder water gelegen archeologische vindplaatsen.
1985
1985

Afdeling Archeologie Onderwater

Een in 1980 aangesteld duikend archeoloog bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijke werk adviseerde de regering over het maritiem erfgoed. In 1985 werd bij het ministerie de Afdeling Archeologie Onderwater (AAO) opgericht.
1985

Stichting Maritiem Onderzoek Nederland

De stichting verenigt sportduikers met interesse in maritieme archeologie.
1978
1978

Stichting Onderwater Archeologie

In 1978 werd met de oprichting van de Stichting Onderwater Archeologie (STOA) door amateurs opnieuw een poging gedaan. Met veel enthousiasme was de kern van deze groep al in 1976 begonnen met een onderzoek van een 18e eeuws wrak in het Oostvoornse meer. Door de toenemende activiteiten van sportduikers –..Read More
1960
1960

De eerste stappen

In de jaren ’60 hebben twee groepen, de Stichting Onder Water Onderzoek (SOWO) en de Werkgroep Submarine Archeologisch Onderzoek (SAO) het voortouw genomen om samen met de Onderwater Jagersclub Amsterdam (een duikvereniging) onderzoek te doen naar restanten van de verdronken Romeinse ruïne Brittenburg bij Katwijk aan Zee. Door sterke stroming..Read More