Even Bijpraten

Sinds 2014 wordt er vanuit het secretariaat van de LWAOW periodiek een nieuwsbrief onder de leden verspreid. Via onderstaande links kan een pdf van de desbetreffende nieuwsbrief worden opgehaald.

2023 nummer 5 Inhoud: Een overzicht van komende activiteiten op het gebied van de maritieme archeologie. Meer lezen…..

2023 nummer 4 Inhoud: Een bijzondere wrakvondst en aandacht voor de ethische code van de AWN. Meer lezen…..

2023 nummer 3 Inhoud: De workshop wrak verkennen en documenteren krijgt een vervolg bij De Kreupel (IJsselmeer). Verslag van de workshop scheepskanon opmeten en tekenen. Meer lezen…..

2023 nummer 2 Inhoud: Verslag van de  Schervendag op zaterdag 4 maart, het hulpmiddel bij bureauonderzoek en de archeologische kroniek van Noord-Holland 2021.  Meer lezen…..

2023 nummer 1 Inhoud: Uitnodiging Schervendag op zaterdag 4 maart 2023_Herinnering 13 Provinciën project 2023; LWAOW op Duikvaker 2023; Twee verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie gehonoreerd; Het Botterwrak in Vinkeveen. Meer lezen…..

2022 nummer 12 Inhoud: 13 Provinciën project 2023; Onbekend wrak blijkt mini-onderzeeer te zijn; Wrakmelding bij Rijkswaterstaat in de Waal bij Varik; Aangespoeld brok roest blijkt pistool uit 18de eeuw te zijn. Meer lezen…..

2022 nummer 11 Inhoud: Scheepsbel Sophia Albertina terug naar Zweden; Workshop scheepskanonnen opmeten en tekenen; Tweede kamer neemt motie over ‘vrijwillige inzet sportduiker’ aan; Veertiende Glavimans-symposion op 9 december 2022; Save-The-Date voor het symposium van vrijwilligers. Meer lezen…..

2022 nummer 10 Inhoud: Wrak van baggermolen Dordrecht gevonden; Twee interessante rapporten van Mergor in Mosam; Oktober de Maand van de Geschiedenis; Meer op PAN Maritiem; Informatieve waaier Onderzoekstechnieken van SIKB. Meer lezen…..

2022 nummer 9 Inhoud: Uitnodiging LWAOW-Schervendag op zaterdag 1 oktober 2022; Twee dagen wrakken verkennen in het Hoornse Hop. Meer lezen…..

2022 nummer 8 Inhoud: LWAOW zoekt bestuurdersleden; Veldschool scheepsarcheologie voor vrijwilligers in Flevoland; Een bijzondere vondst; Provinciale Archeologiedag Overijssel. Meer lezen…..

2022 nummer 7 Inhoud: Derde druk van Scheepshout, herkennen, documenteren en behandelen; Op zoek naar De Slag op de Zuiderzee (1593); Twee werelden in één wrak; Drie verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie gehonoreerd. Meer lezen…..

2022 nummer 6 Inhoud:  Voorjaarsstorm Corrie geeft veel wrakken bloot; Workshop wrak verkennen in het Hoornse Hop (2); Veldschool scheepsarcheologie voor vrijwilligers in Flevoland (2); Basiscursus Maritiem Archeologie 2022; Ook geïnteresseerd in de Basiscursus Maritieme Archeologie??; Het leerwrak bij Texel opgenomen in PAN en pdf op website; AWN Jaaroverzicht 2018-2020; Save the Day Glavimans-symposion op vrijdag 9 december 2022. Meer lezen…..

2022 nummer 5 Inhoud:  Workshop wrak verkennen in het Hoornse Hop; Veldschool scheepsarcheologie voor vrijwilligers in Flevoland; Herinnering 13 Provinciën project 2022. Meer lezen…..

2022 nummer 4 Inhoud:  Nieuwe subsidieregeling Erfgoed – Fonds voor Cultuurparticipatie; LWAOW op Duikvaker 2022; Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie 2021 gehonoreerd. Meer lezen…..

2022 nummer 3 Inhoud: 13 Provinciën project 2022. Financiële bijdrage maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten. Meer lezen…..

2022 nummer 2 Inhoud: Even LWAOW-ers bijpraten extra; Beleidsplan 2022-2026; Missie. Meer lezen…..

2022 nummer 1 Inhoud: Drijfhout, deining en dadendrang. Vijftig jaar duikende archeologie rond Texel (1970 – 2020); Monitoring van wrakken door vrijwilligers in de onderwaterarcheologie; Project Hoornse Hop 2022; De Giessen rijk aan historie; Archeologische kroniek van Noord-Holand; Mythes over Etersheim doorgeprikt; De Dinka-ramp opgelost. Meer lezen…..

2021 nummer 11 Inhoud: Schervendag 2022; Interesse in Basis Cursus Maritieme Archeologie?; Nederlandse schepen in de Duitse Waddenzee; De Nationale Contacten database. Meer lezen…..

2021 nummer 10 Inhoud: Wat is het PAN-project; Het doel van het PAN-project; Hoe werkt PAN voor vrijwilligers in de maritieme archeologie; Resultaten van bijdragen aan het PAN-project; Uitzondering voor opname in PAN; Hoe nu verder…… en Kijkje nemen op PAN. Meer lezen…..

2021 nummer 9 Inhoud: Is het Boomstammenwrak de Maria?; Vondst oude markerinsgboei is aanleiding voor uitgebreid onderzoek; 13 Provinciën project. Mergor in Mosam en de ‘luie’ peilschaal bij Oeffelts veerstoep bij Gennep; Het verhaal van De Rooswijk. Meer lezen…..

2021 nummer 8 Inhoud: Basiscursus Maritieme Archeologie 2021; Onderzoek naar scheepswrak bij Schellinkhout; ArcheoHotspot Batavialand; Symposium Vrijwilligers Onderwaterarcheologie; Leestip; Wrakduikavond De Zeester. Meer lezen…..

2021 nummer 7 Inhoud: Vernieuwde aanpak LWAOW-cursussen (deel 2); Oude markeringsboei in IJsselmeer gevonden; 13 Provinciën Project. Mergor in Mosam op zoek naar ‘luie peilschalen’; 13 Provinciën Project. Scheepsresten in de Zwaakse Weel??; In Batavialand drie schepenweekenden; Leestip: Opgravingsverslagen van een hobby archeoloog. Van Oppidium Batavorum tot Romeins Fort Vechten. Meer lezen…..

2021 nummer 6 Inhoud: Expositie Gezonken Reddingen; Groot 19e eeuws stokanker geborgen; Interessant verslag van Stichting Archeos Fryslân; Under the Mediterranean. Meer lezen…..

2021 nummer 5 Inhoud: Interessante Archeologiedagen in Lelystad op 19 en 20 juni 2021; LWAOW’ers dragen steentje bij aan Engelse publicatie; Stalen wrakje in uiterwaarden geïdentificeerd; Rijkswaterstaat Noordzee bestaat 50 jaar; 13 Provinciën project 2021; Raadselachtig stuk wrakhout op Texels strand aangespoeld; Conflict Archeologie Tweede Wereldoorlog. Meer lezen…..

2021 nummer 4 Inhoud: Project Hoornse Hop. Meer lezen…..

2021 nummer 3 Inhoud: Nogmaals het 13 Provincieën Project; Project Hoornse Hop; In memoriam Thijs Maarleveld; Archeologische Kronieken beschikbaar; Verslag Gevorderdencursus Maritieme Archeologie gehonoreerd; Verslag Basiscursus Maritiem Archeologie gehonoreerd. Meer lezen…..

2021 nummer 2 Inhoud: Nogmaals het 13 Provinciën Project.. Meer lezen…..

2021 nummer 1 Inhoud: Financiële bijdrage maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten; HMS Apollo weer even boven het zand; Bijzondere aanpak bij onderzoek naar restanten van een Romeins Castellum in het Brielse Meer. Meer lezen…..

2020 nummer 9 Inhoud: Even voorstellen; Vernieuwde aanpak LWAOW-cursussen; Onderzoek naar scheepswrakken op de bodem van het Hoornse Hop; Boek over koggen door Karel Vlierman. Meer lezen…..

2020 nummer 8 Inhoud: Bestemming voor de schervencollectie van Rokus van de Giessen; Interessante lectuur in Coronatijd; Lezingen Drentse Prehistorische Vereniging. Meer lezen…..

2020 nummer 7 Inhoud: In memoriam Hans Bruggeman; Bestuur van LWAOW vergadert in Coronatijd; Afscheid van Liselore Muis als opleidingscoördinator; Scheepsdelen uit de theaterput in Zaandam. Meer lezen…..

2020 nummer 6 Inhoud: Verslag Gevorderdencursus Maritieme Archeologie gehonoreerd; 13 Provinciën Project. Mergor in Mosam duikt in de Maas bij Maastricht. De romeinse brugpijlers in de Maas; Uniek boek over ‘Kanonnen van Nederland’. Meer lezen…..

2020 nummer 5 Inhoud: Uniek boek over ‘Kanonnen van Nederland”. Meer lezen…..

2020 nummer 4 Inhoud: Nationale Archeologiedagen verplaatst naar 2021; Poldergeest 30 Nieuws van AWN-afd. 9; Twee interessante rapporten van Mergor in Mosam. Meer lezen…..

2020 nummer 3 Inhoud: Workshop fotogrammetrie en 3D printen; Workshop documenteren scheepskanonnen; Bundel Maritieme Vindplaatsen 2, interessant tijdens lockdown. Meer lezen…..

2020 nummer 2 Inhoud: Drie verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie gehonoreerd; LWAOW op Duikvaker 2020; Verslag Gevorderdencursus Maritieme Archeologie gehonoreerd; Wrakduikavond Northseadivers. Meer lezen…..

2020 nummer 1 (extra) Inhoud: Nogmaals het 13 Provinciën project; Subsidie regeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020; Nogmaals Subsidies Archeologieparticipaties 2019-2020. Meer lezen…..

2019 nummer 8 Inhoud: Schervendag 2020; Workshop fotogrammetrie; Subsidie regeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020; Financiële bijdrage voor maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten; Nogmaals Subsidies Archeologieparticipaties 2019-2020. Meer lezen…..

2019 nummer 7 Inhoud: Schervendag 2020; Twee verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie; Bijzondere vondst op de Maasvlakte; Workshop fotogrammetrie; Vikingen op Walcheren? –vondsten, verhalen, feiten en fabels; 6. De Zwammerdam 2 krijgt steeds meer vorm; Gevonden kanonnen zijn volgens experts ‘zeer bijzonder’. Meer lezen…..

2019 nummer 6 Inhoud: Jubileumschervendag op Pampus; Bundel Maritieme Vindplaatsen 2; LWAOW op de Nationale Archeologiedagen; Symposium vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Meer lezen…..

2019 nummer 5 Inhoud: Nogmaals Subsidies Archeologieparticipaties 2019-2020; Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden; Jubileumschervendag LWAOW 25 jaar. Meer lezen…..

2019 nummer 4 Inhoud: NAS fieldschool Abercastle Bay, Wales; Veldschool scheepsarcheologie Horsterwold; Een schipmolen uit 1216?; Subsidies Archeologieparticipaties 2019-2020; OPGEDOKEN Gevonden in de Rooswijk. Meer lezen…..

2019 nummer 3 Inhoud: Basiscursus Maritieme Archeologie 2019; 2e Workshop Scheepshout herkennen en documenteren druk bezocht; Workshop Rapporteren & Publiceren; Wrakdeel in vaargeul naar Ameland. Meer lezen…..

2019 nummer 2 Inhoud: Workshop Rapporteren & Publiceren en instructie PvA en PvE; Workshop fotogrammetrie weer een succes; Veel interesse voor Basiscursus Maritieme Archeologie; Op Waddendijk aangespoeld scheepshout; Zaathout van geborgen wrak alsnog aangetroffen; KB stopt met opname en verwerking van archeologische rapporten. Meer lezen…..

2019 nummer 1 Inhoud: Bronzen legpenning in taartvorm voor scheidend voorzitter Jan Venema; Schervendag 2019; LWAOW zoekt voorzitter; LWAOW op Duikvaker 2019; Wrakduikavond de Zeester in Lauwersoog. Meer lezen…..

2018 nummer 7 Inhoud: Schervendag 2019; Eerste workshop Tekenen van kanonnen; Twee verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie; Stand van zaken verzoek SZW inzake de aanpassing van de Arbowetgeving; Een extra schip in Dreumel. Meer lezen…..

2018 nummer 6 Inhoud: Bijdrage van LWAOW’er Nico Brinck aan Engels onderzoek naar merken van koperen huidplaten; Geïnteresseerd in de Basiscursus Maritieme Archeologie??; Ervaring aan deelname Basiscursus Maritieme Archeologie; LWAOW leden onderzoeken kanonsite bij VOC wrak de Rooswijk; Meer over de Rooswijk; Zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat; Weer boven water. Meer lezen…..

2018 nummer 5 Inhoud: LWAOW zoekt nieuwe voorzitter; Brief aan SZ&W voor aanpassing Arbo-regels; Onderwaterarcheologie…….vaak een niet-alledaagse bezigheid; Lezing over scheepsrampen midden op de Waddenzee; Interessante publicaties maritieme archeologie. Meer lezen…..

2018 nummer 4 Inhoud: Verzoek aan staatssecretaris SZW inzake aanpassing Arbo-wetgeving; Hoe beheren we ons onderwatererfgoed in de Waddenzee. Meer lezen…..

2018 nummer 3 Inhoud: Basiskennis Maritieme Archeologie 2018; Workshop Scheepshout herkennen & workshop Rapporteren & Publiceren; Onderzoek naar restanten van Eldersluis; Tweede workshop fotogrammetrie; Wij en water; wat is uw favoriete maritiem erfgoed. Meer lezen…..

2018 nummer 2 Inhoud: Erfgoedprijs voor Duikclub Texel; Eerste workshop Fotogrammetrie; LWAOW op de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie; Wrak van groot houten zeilschip op Noordzee gevonden; Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie; SCHEEPSHOUT, herkennen, documenteren en behandelen. Meer lezen…..

2018 nummer 1 Inhoud: Schervendag 2018; Uitreiking Jef van den Akker Award 2018; LWAOW op DUIKVAKER 2018; Wrakduikavond Northseadivers; 17e/18e eeuws anker opgevist. Meer lezen…..

2017 nummer 6 Inhoud: Schervendag 2018; Dag van de Texelse Archeologie; Basiscursus Maritiem Archeologie geeft inspiratie om verder te gaan; In Bermuda naar de walvisjacht; Een vroeg middeleeuws schip komt boven water; Nieuwe KNA leidraad gepubliceerd. Meer lezen…..

2017 nummer 5 Inhoud: Samenwerken met de gemeentelijke archeoloog; Verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie; LWAOW’ers Lek- en Merwestreek bij Nationale Archeologiedagen; Dag van de Texelse Archeologie; Bijeenkomst Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Meer lezen…..

2017 nummer 4 Inhoud: Basiscursus Maritieme Archeologie; Mergor in Mosam duikt in Cold Case project; Ook in binnenwateren valt nog wel wat te ontdekken; Antwoord van Minister OCW op Kamervragen; LWAOW-leden duiken op de Rooswijk; LWAOW-leden duiken op VOC wrak de Rooswijk en bevestigen sonarbeelden; De Rooswijk en de samenwerking met amateurarcheologen; Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie 25 november 2017 in Amersfoort; Vooraankondiging Glavimanssymposium 13 oktober 2017 Lelystad. Meer lezen…..

2017 nummer 3 Inhoud:Verwijzing naar verslag event SOS! Onze schepen vergaan twee keer; Kamerleden vragen minister meer aandacht voor scheepswrakken; Vooraankondiging bijeenkomst vrijwilligers in de onderwaterarcheologie 25 november 2017. Meer lezen…..

2017 nummer 2 Inhoud: Basiskennis Maritieme Archeologie, Website LWAOW weer actief, Overleg RCE,  AWN en LWAOW, Online cursus Shipwrecks en Submerged Worlds Maritime  Archaeology, Naar een rijke Waddenzee, Verslag Basiscursus Maritieme  Archeologie, Basiscursus Maritieme Archeologie 25-26 maart en 8-9 april 2017 en Onderzoek naar 300 jaar oud VOC-schip De Rooswijk. Meer lezen…..

2017 nummer 1 Inhoud: Schervendag 2017,  LWAOW op Duikvaker, Archeologische duikers vragen minister meer ruimte, ECE werkt samen met amateurs aan verkenning wrakken Noordzee,  Algemene Ledenvergadering AWN en Symposium AWN Afd. 9 op 13 mei 2017. Meer lezen…..

2016 nummer 6 Inhoud: Programma Schervendag 2017, Algemene Ledenvergadering AWN 2017, Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie, Bezoek IJsselkogge Lelystad en Eerste onderwater Rijksmonument in de Noordzee een feit. Meer lezen…..

2016 nummer 5 Inhoud: LWAOW opgenomen in de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, Basiscurus Maritieme Archeologie 2017, Lezing op Engelsmanplaat en de Paesensrede, AWN-ers actief bij onderzoek groot scheepswrak in Flevopolder, Scheepswrak op de Razende Bol, Een Hollandse Melkmeid in een IJslandse krater, Nederlandse Noordzeeduikers identificeren Engelse onderzeeboot uit de Eerste Wereldoorlog en Zoektocht naar de Brittenburg houdt niet op. Meer lezen…..

2016 nummer 4 Inhoud: Nederland gaat scheepswrakken beter beschermen, Lezing over scheepsrampen midden op de Waddenzee en Twee verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie ontvangen. Meer lezen…..

2016 nummer 3 Inhoud: Basiscursus Maritieme Archeologie 2-3 april en 9-10 april 2016, Twee waardevolle wrakken bij Windpark Fryslân, Maritiem depot Lelystad (voormalig NISA) gesloten, Het wrak van Kampen een topkogge en Bezoek aan de oudste scheepswerf in Bunschoten-Spakenburg. Meer lezen…..

2016 nummer 2 Inhoud: Schervendag 2016, 12e Glavimans Symposion, Ontvangen verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie, ‘Nehalennia’ duiken naar een verdronken Scheldetempel, Romeinenweek 30 april t/m 8 mei 2016, Maritiem erfgoed in de nieuwe Erfgoedwet, Westerveld 2 een bijzonder houten wrak op Vlieland, Opnieuw bijzondere vondst bij Kampen en Congres Dijken, dammen en duikers 24 juni 2016 in Hoorn. Meer lezen…..

2016 nummer 1 Inhoud: Jef van der Akker Award voor Duikclub Texel, LWAOW op Duikvaker, ‘De Romeinse kust’ in het Rijksmuseum voor Oudheden 15 april t/m 2 oktober 2016 en 65e Algemene Ledenvergadering op zaterdag 9 april 2016 in Eindhoven. Meer lezen…..

 2015 nummer 6 Inhoud: Programma Schervendag LWAOW 2016, Nieuwe bijzondere ontdekking middeleeuwse IJsselkogge Kampen, Ondertekening van Protocol Onderwaterarcheologie Texel, Praktijkweekend Bunschoten 28 en 29 november 2015, Conference ‘Navis in Miniature’ in Amsterdam, 12e Glavimans Symposion en Vooraankondiging Congres Dijken, dammen en duikers. Meer lezen…..

2015 nummer 5 Inhoud: De Erfgoedwet, Handreiking ‘Kracht van de archeologievrijwilliger’, Algemene Ledenvergadering AWN op zaterdag 9 april 2016 in Eindhoven, Promovendi in de polder, Tentoonstelling Sicilië en de Zee Duik in het verleden en Schervendag 2016, voorlopig programma. Meer lezen…..

2015 nummer 4 Inhoud: Scheepswrak op Ameland, De Vierdaagse en onderwaterarcheologie, Brittenburg krijgt weer aandacht en GEHEIMEN achter de dijk. Meer lezen…..

2015 nummer 3 Inhoud: Anker van Lutine gevonden op Terscheling? Dat zou goed kunnen, Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie bij Bunschoten, Gemeenteraad van Texel pleit voor inzet amateurduikers, Vierde Landelijk Overleg Scheepswrakken (LOS) en Symposium Duiken op wrakken, Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Meer lezen…..

2015 nummer 2 Inhoud: Schervendag 2015, Duikende amateurarcheologen en de wetgeving, Succesvol theorieweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Lelystad en Jaarverslag LWAOW 2014. Meer lezen…..

2015 nummer 1 Inhoud: LWAOW op Duikvaker, Jef van den Akker Award voor Jan Venema, Duikteam Ecuador bergt oudste scheepsschroef van Nederland, Kano’s in het Huis van Hilde, Erfgoedwet en certificering en Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering AWN op 11 april 2015 te Rhenen. Meer lezen…..

2014 nummer 3 Inhoud: Schervendag 2015, Eerste specialisatie ‘Introductie Onderwaterarcheologie’ is een feit, Nieuws van Westerheem, Lezersonderzoek Westerheem, Werkgroep PR en Communicatie, Romeins schip geconserveerd en LWAOW Duikvaker. Meer lezen…..

2014 nummer 2 Inhoud: Basiscursus Maritieme Archeologie 2014, Jef van den Akkerprijs, Open museumdag 2014, Onderzoek naar wrak in het Zwarte Water bij Hasselt, Ontvangen verslagen, Nieuws van de penningmeester en Bundel Maritieme Vindplaatsen 2. Meer lezen…..

2014 nummer 1 Inhoud: Even bijpraten …, Beëindiging Jef van den Akkerprijs, Ontvangen verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie, Specialisatie Introductie Onderwaterarcheologie, Basiscursus Maritieme Archeologie, Contributie AWN-LWAOW 2014, Website LWAOW en Westerheem. Meer lezen…..