Even Bijpraten

Sinds 2014 wordt er vanuit het secretariaat van de LWAOW periodiek een nieuwsbrief onder de leden verspreid. Via onderstaande links kan een pdf van de desbetreffende nieuwsbrief worden opgehaald.

2019 nummer 8 Inhoud: Schervendag 2020; Workshop fotogrammetrie; Subsidie regeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020; Financiële bijdrage voor maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten; Nogmaals Subsidies Archeologieparticipaties 2019-2020. Meer lezen…..

2019 nummer 7 Inhoud: Schervendag 2020; Twee verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie; Bijzondere vondst op de Maasvlakte; Workshop fotogrammetrie; Vikingen op Walcheren? –vondsten, verhalen, feiten en fabels; 6. De Zwammerdam 2 krijgt steeds meer vorm; Gevonden kanonnen zijn volgens experts ‘zeer bijzonder’. Meer lezen…..

2019 nummer 6 Inhoud: Jubileumschervendag op Pampus; Bundel Maritieme Vindplaatsen 2; LWAOW op de Nationale Archeologiedagen; Symposium vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Meer lezen…..

2019 nummer 5 Inhoud: Nogmaals Subsidies Archeologieparticipaties 2019-2020; Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden; Jubileumschervendag LWAOW 25 jaar. Meer lezen…..

2019 nummer 4 Inhoud: NAS fieldschool Abercastle Bay, Wales; Veldschool scheepsarcheologie Horsterwold; Een schipmolen uit 1216?; Subsidies Archeologieparticipaties 2019-2020; OPGEDOKEN Gevonden in de Rooswijk. Meer lezen…..

2019 nummer 3 Inhoud: Basiscursus Maritieme Archeologie 2019; 2e Workshop Scheepshout herkennen en documenteren druk bezocht; Workshop Rapporteren & Publiceren; Wrakdeel in vaargeul naar Ameland. Meer lezen…..

2019 nummer 2 Inhoud: Workshop Rapporteren & Publiceren en instructie PvA en PvE; Workshop fotogrammetrie weer een succes; Veel interesse voor Basiscursus Maritieme Archeologie; Op Waddendijk aangespoeld scheepshout; Zaathout van geborgen wrak alsnog aangetroffen; KB stopt met opname en verwerking van archeologische rapporten. Meer lezen…..

2019 nummer 1 Inhoud: Bronzen legpenning in taartvorm voor scheidend voorzitter Jan Venema; Schervendag 2019; LWAOW zoekt voorzitter; LWAOW op Duikvaker 2019; Wrakduikavond de Zeester in Lauwersoog. Meer lezen…..

2018 nummer 7 Inhoud: Schervendag 2019; Eerste workshop Tekenen van kanonnen; Twee verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie; Stand van zaken verzoek SZW inzake de aanpassing van de Arbowetgeving; Een extra schip in Dreumel. Meer lezen…..

2018 nummer 6 Inhoud: Bijdrage van LWAOW’er Nico Brinck aan Engels onderzoek naar merken van koperen huidplaten; Geïnteresseerd in de Basiscursus Maritieme Archeologie??; Ervaring aan deelname Basiscursus Maritieme Archeologie; LWAOW leden onderzoeken kanonsite bij VOC wrak de Rooswijk; Meer over de Rooswijk; Zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat; Weer boven water. Meer lezen…..

2018 nummer 5 Inhoud: LWAOW zoekt nieuwe voorzitter; Brief aan SZ&W voor aanpassing Arbo-regels; Onderwaterarcheologie…….vaak een niet-alledaagse bezigheid; Lezing over scheepsrampen midden op de Waddenzee; Interessante publicaties maritieme archeologie. Meer lezen…..

2018 nummer 4 Inhoud: Verzoek aan staatssecretaris SZW inzake aanpassing Arbo-wetgeving; Hoe beheren we ons onderwatererfgoed in de Waddenzee. Meer lezen…..

2018 nummer 3 Inhoud: Basiskennis Maritieme Archeologie 2018; Workshop Scheepshout herkennen & workshop Rapporteren & Publiceren; Onderzoek naar restanten van Eldersluis; Tweede workshop fotogrammetrie; Wij en water; wat is uw favoriete maritiem erfgoed. Meer lezen…..

2018 nummer 2 Inhoud: Erfgoedprijs voor Duikclub Texel; Eerste workshop Fotogrammetrie; LWAOW op de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie; Wrak van groot houten zeilschip op Noordzee gevonden; Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie; SCHEEPSHOUT, herkennen, documenteren en behandelen. Meer lezen…..

2018 nummer 1 Inhoud: Schervendag 2018; Uitreiking Jef van den Akker Award 2018; LWAOW op DUIKVAKER 2018; Wrakduikavond Northseadivers; 17e/18e eeuws anker opgevist. Meer lezen…..

2017 nummer 6 Inhoud: Schervendag 2018; Dag van de Texelse Archeologie; Basiscursus Maritiem Archeologie geeft inspiratie om verder te gaan; In Bermuda naar de walvisjacht; Een vroeg middeleeuws schip komt boven water; Nieuwe KNA leidraad gepubliceerd. Meer lezen…..

2017 nummer 5 Inhoud: Samenwerken met de gemeentelijke archeoloog; Verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie; LWAOW’ers Lek- en Merwestreek bij Nationale Archeologiedagen; Dag van de Texelse Archeologie; Bijeenkomst Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Meer lezen…..

2017 nummer 4 Inhoud: Basiscursus Maritieme Archeologie; Mergor in Mosam duikt in Cold Case project; Ook in binnenwateren valt nog wel wat te ontdekken; Antwoord van Minister OCW op Kamervragen; LWAOW-leden duiken op de Rooswijk; LWAOW-leden duiken op VOC wrak de Rooswijk en bevestigen sonarbeelden; De Rooswijk en de samenwerking met amateurarcheologen; Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie 25 november 2017 in Amersfoort; Vooraankondiging Glavimanssymposium 13 oktober 2017 Lelystad. Meer lezen…..

2017 nummer 3 Inhoud:Verwijzing naar verslag event SOS! Onze schepen vergaan twee keer; Kamerleden vragen minister meer aandacht voor scheepswrakken; Vooraankondiging bijeenkomst vrijwilligers in de onderwaterarcheologie 25 november 2017. Meer lezen…..

2017 nummer 2 Inhoud: Basiskennis Maritieme Archeologie, Website LWAOW weer actief, Overleg RCE,  AWN en LWAOW, Online cursus Shipwrecks en Submerged Worlds Maritime  Archaeology, Naar een rijke Waddenzee, Verslag Basiscursus Maritieme  Archeologie, Basiscursus Maritieme Archeologie 25-26 maart en 8-9 april 2017 en Onderzoek naar 300 jaar oud VOC-schip De Rooswijk. Meer lezen…..

2017 nummer 1 Inhoud: Schervendag 2017,  LWAOW op Duikvaker, Archeologische duikers vragen minister meer ruimte, ECE werkt samen met amateurs aan verkenning wrakken Noordzee,  Algemene Ledenvergadering AWN en Symposium AWN Afd. 9 op 13 mei 2017. Meer lezen…..

2016 nummer 6 Inhoud: Programma Schervendag 2017, Algemene Ledenvergadering AWN 2017, Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie, Bezoek IJsselkogge Lelystad en Eerste onderwater Rijksmonument in de Noordzee een feit. Meer lezen…..

2016 nummer 5 Inhoud: LWAOW opgenomen in de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, Basiscurus Maritieme Archeologie 2017, Lezing op Engelsmanplaat en de Paesensrede, AWN-ers actief bij onderzoek groot scheepswrak in Flevopolder, Scheepswrak op de Razende Bol, Een Hollandse Melkmeid in een IJslandse krater, Nederlandse Noordzeeduikers identificeren Engelse onderzeeboot uit de Eerste Wereldoorlog en Zoektocht naar de Brittenburg houdt niet op. Meer lezen…..

2016 nummer 4 Inhoud: Nederland gaat scheepswrakken beter beschermen, Lezing over scheepsrampen midden op de Waddenzee en Twee verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie ontvangen. Meer lezen…..

2016 nummer 3 Inhoud: Basiscursus Maritieme Archeologie 2-3 april en 9-10 april 2016, Twee waardevolle wrakken bij Windpark Fryslân, Maritiem depot Lelystad (voormalig NISA) gesloten, Het wrak van Kampen een topkogge en Bezoek aan de oudste scheepswerf in Bunschoten-Spakenburg. Meer lezen…..

2016 nummer 2 Inhoud: Schervendag 2016, 12e Glavimans Symposion, Ontvangen verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie, ‘Nehalennia’ duiken naar een verdronken Scheldetempel, Romeinenweek 30 april t/m 8 mei 2016, Maritiem erfgoed in de nieuwe Erfgoedwet, Westerveld 2 een bijzonder houten wrak op Vlieland, Opnieuw bijzondere vondst bij Kampen en Congres Dijken, dammen en duikers 24 juni 2016 in Hoorn. Meer lezen…..

2016 nummer 1 Inhoud: Jef van der Akker Award voor Duikclub Texel, LWAOW op Duikvaker, ‘De Romeinse kust’ in het Rijksmuseum voor Oudheden 15 april t/m 2 oktober 2016 en 65e Algemene Ledenvergadering op zaterdag 9 april 2016 in Eindhoven. Meer lezen…..

 2015 nummer 6 Inhoud: Programma Schervendag LWAOW 2016, Nieuwe bijzondere ontdekking middeleeuwse IJsselkogge Kampen, Ondertekening van Protocol Onderwaterarcheologie Texel, Praktijkweekend Bunschoten 28 en 29 november 2015, Conference ‘Navis in Miniature’ in Amsterdam, 12e Glavimans Symposion en Vooraankondiging Congres Dijken, dammen en duikers. Meer lezen…..

2015 nummer 5 Inhoud: De Erfgoedwet, Handreiking ‘Kracht van de archeologievrijwilliger’, Algemene Ledenvergadering AWN op zaterdag 9 april 2016 in Eindhoven, Promovendi in de polder, Tentoonstelling Sicilië en de Zee Duik in het verleden en Schervendag 2016, voorlopig programma. Meer lezen…..

2015 nummer 4 Inhoud: Scheepswrak op Ameland, De Vierdaagse en onderwaterarcheologie, Brittenburg krijgt weer aandacht en GEHEIMEN achter de dijk. Meer lezen…..

2015 nummer 3 Inhoud: Anker van Lutine gevonden op Terscheling? Dat zou goed kunnen, Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie bij Bunschoten, Gemeenteraad van Texel pleit voor inzet amateurduikers, Vierde Landelijk Overleg Scheepswrakken (LOS) en Symposium Duiken op wrakken, Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Meer lezen…..

2015 nummer 2 Inhoud: Schervendag 2015, Duikende amateurarcheologen en de wetgeving, Succesvol theorieweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Lelystad en Jaarverslag LWAOW 2014. Meer lezen…..

2015 nummer 1 Inhoud: LWAOW op Duikvaker, Jef van den Akker Award voor Jan Venema, Duikteam Ecuador bergt oudste scheepsschroef van Nederland, Kano’s in het Huis van Hilde, Erfgoedwet en certificering en Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering AWN op 11 april 2015 te Rhenen. Meer lezen…..

2014 nummer 3 Inhoud: Schervendag 2015, Eerste specialisatie ‘Introductie Onderwaterarcheologie’ is een feit, Nieuws van Westerheem, Lezersonderzoek Westerheem, Werkgroep PR en Communicatie, Romeins schip geconserveerd en LWAOW Duikvaker. Meer lezen…..

2014 nummer 2 Inhoud: Basiscursus Maritieme Archeologie 2014, Jef van den Akkerprijs, Open museumdag 2014, Onderzoek naar wrak in het Zwarte Water bij Hasselt, Ontvangen verslagen, Nieuws van de penningmeester en Bundel Maritieme Vindplaatsen 2. Meer lezen…..

2014 nummer 1 Inhoud: Even bijpraten …, Beëindiging Jef van den Akkerprijs, Ontvangen verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie, Specialisatie Introductie Onderwaterarcheologie, Basiscursus Maritieme Archeologie, Contributie AWN-LWAOW 2014, Website LWAOW en Westerheem. Meer lezen…..