Jef van de Akker Award (voorheen BOS-prijs)

De Stichting B.O.S (Stichting ter Bevordering van de Onderwater – & Scheepsarcheologie) stelt jaarlijks  de Jef van den Akker Award beschikbaar.

De prijs is bedoeld om amateur-archeologen te stimuleren een verkennend onderzoek uit te voeren naar een onder water gelegen scheepswrak, wrakdeel of ander object van enige(maritieme) archeologische waarde. Van het verkennend onderzoek moet een rapportage opgesteld en ingeleverd worden. Daarnaast kan de prijs worden toegekend aan een persoon of een vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de maritieme archeologie.

In Augustus 2009 overleed Jef van den Akker. Om zijn ambities om voor de amateur onderwaterarcheologen een goed samenwerkingsplatform met de professionals op te zetten heeft het bestuur van de Stichting BOS  besloten zijn naam aan deze prijs te verbinden en de naam van de BOS-prijs  te veranderen in de Jef van den Akkerprijs.

De ingeleverde rapportages en/of genomineerden worden beoordeeld door een deskundige jury.

Hieronder volgt in chronologische volgorde een overzicht van de toegekende prijzen:

Jef van den Akker Award 2017 . Meer lezen…..

Jef van den Akker Award 2016 voor Duikteam Texel voor het initiatief voor samenwerking met diverse partners in het pilot-project voor behoud van het maritiem erfgoed bij Texel. De wijze van samenwerking die aansluit bij het gedachtegoed van Jef van den Akker. Meer lezen…..

Jef van den Akker Award 2015 voor Jan Venema voor zijn inzet vanaf 1984 voor activiteiten ter bevordering van de maritieme archeologie in Friesland en landelijk binnen de AWN. Meer lezen…..

Jef van den Akkerprijs 2014. Voor 2014 zijn twee uitgewerkte verkenningen ingediend. De gelijkwaardige uitvoering van beide onderzoeken en rapportages was aanleiding voor het bestuur de prijs in gelijke delen aan beide groepen toe te kennen. De prijzen zijn toegekend aan:

  • Fred Groen, Wouter Kleijpoel en Barend de Lange van Wrakduikstichting de Roompot  (WDSR) voor het onderzoek naar de MFP 920DM in het Veerse Meer en de publicatie ‘Wie een kuil graaft voor een ander…..
  • Joost van den Besselaar en Peter Seinen van stichting Mergor in Mosam voor het onderzoek en de rapportage van de Laat-Romeinse kadewerken in de Maas bij Cuijk.

Jef van den Akkerprijs 2012 uitgereikt aan Joost van den Besselaar en Peter Seinen van stichting Mergor in Mosam voor het onderzoek en de uitgebreide beschrijving van het houten wrakje in de Invaart Alem. Met dit onderzoek kwamen Joost van den Besselaar en Peter Seinenen in aanmerking voor de aantekening van NAS2. Berdie de Ruiter (zie: Jef van den Akkerprijs 2010) kreeg ook de aantekening NAS2. Meer lezen…..

Jef van den Akkerprijs 2013 niet uitgereikt.

In 2013 heeft het bestuur van de Stichting BOS de criteria voor toekenning van de Jef van den Akkerprijs herzien waarbij activiteiten die bekendheid geven aan de maritieme archeologie of vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het bevorderen van de maritieme archeologie ook voor een waardering in aanmerking kunnen komen.

Jef van den Akkerprijs 2012 uitgereikt aan Joost van den Besselaar en Peter Seinen van stichting Mergor in Mosam voor het onderzoek en de uitgebreide beschrijving van het houten wrakje in de Invaart Alem. Met dit onderzoek kwamen Joost van den Besselaar en Peter Seinenen in aanmerking voor de aantekening van NAS2. Berdie de Ruiter (zie: Jef van den Akkerprijs 2010) kreeg ook de aantekening NAS2. Meer lezen…..

Jef van den Akkerprijs 2011 uitgereikt aan Ber Sterckendries van het Nehalennia Archeologisch Duikteam voor het onderzoek, de beschrijving van de activiteiten van het onderzoek en aangetroffen restanten van de   tempels van Nahalennia in de Oosterschelde. Meer lezen…..

Jef van den Akkerprijs 2010 uitgereikt aan Berdie de Ruiter voor het onderzoek, de rapportage en publicatie in Westerheem van het aangetroffen wrakdeel in Meinerswijk III bij Arnhem. Meer lezen…..

BOS-prijs 2009 uitgereikt aan Groep Noord-Nederland voor hun onderzoek naar restanten van het verdronken dorp Etersheim, de beschrijving van de vondsten en de publicatie hierover. Meer lezen…..

BOS-prijs 2008 uitgereikt aan Nico Brinck voor het tekenen en beschrijven van gevonden bronzen en ijzeren scheepskanonnen en voor inspanningen voor het verzamelen van gegevens van Hollands geschut aangetroffen in buitenlandse wateren. Meer lezen…..

Meer weten over de toekenning van de Jef van den Akker Award; klik hier…..