Publicaties van de Stichting Archeos Fryslân

Een belangrijk deel van de maritieme historie van Fryslân, waar weinig van bekend is, ligt onder water. In overleg met de provinciaal archeoloog werd in 2008 het project ‘Onderzoek naar de Maritieme Historie van Fryslân Onder Water’ gestart. Het project omvatte tien deelprojecten die in de periode tot 2015 door het team van Archeos Fryslân zijn onderzocht en waarvan onderstaande rapportages zijn gemaakt.

Verkennend onderzoek naar scheepswrak op Steile Bank

Eindrapportage Onderzoek naar restanten van het klooster van St. Odulphus bij Stavoren

Onderzoek naar 12 wrakposities in het Lauwersmeer

Archeologisch onderzoek in de Vlakke Brekken bij Sandfirden

Onderzoek van twee scheepswrakken bij Stavoren

Onderzoek naar restanten van t’ Oude Kerkhof bij Elahuizen

Verkennende onderzoeken naar wrakken in de Waddenzee

Inventarisatie scheepswrakken in het IJsselmeer

Onderzoek waterstaatkundig werk in het IJsselmeer bij Cornwerd

Onderzoek naar wrakken bij Hindeloopen