Rapportages van RCE en GIA naar aanleiding van melding door LWAOW-ers

Vrijwilligers in de maritieme archeologie, waaronder een groot aantal sportduikers, zijn de ogen en de oren voor de professionals. Tijdens hun duiken treffen zij vondsten onder water aan die, zo blijkt vaak later na onderzoek door professionals een hoge archeologische waarde hebben en daarmee een bijdrage leveren aan het overzicht van ons maritieme verleden.

Hieronder rapportages van de RCE  waarvan de vondst  en melding van een wrak door vrijwilligers een aanzet voor een waardestellend onderzoek naar de vindplaats is geweest. Daarnaast worden de rapportages van onderzoeken van andere organisaties vermeld, waaraan LWAOW’ers een bijdrage hebben geleverd.

RAM 174: Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de Westerschelde

Het wrak is door duikers van de Wrakduikstichting de Roompot gevonden, waarvan zij het historisch/archeologisch belang onderkenden en zich met kracht hebben ingezet om het onder aandacht te brengen van de professionele onderwaterarcheologen. In 2006 heeft het archeologisch duikteam van de toenmalige ROB/NISA, nu RCE, die een waardestellend onderzoek op dit scheepswrak uitgevoerd. Meer lezen…….

RAM 201: Een Zweeds oorlogsschip in Nederlandse wateren. Een waarde stellend onderzoek op scheepwrak Sophia Albertina

In 2002 vonden sportduikers in een scheepwrak in de buurt van de Noorderhaaks een bel met daarop de tekst ‘G:MEIJER FEC:IHOLM: 1738’. Na correspondentie met het Zweedse Marinemuseum werd het vermoeden uitgesproken dat het scheepswrak weleens het in 1781 vergane Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina zou kunnen zijn. In 2004 heeft het archeologisch duikteam van de toenmalige ROB/NISA , tegenwoordig RCE een waardestellend onderzoek uitgevoerd op dit scheepswrak,  wordt aangeduid met de werknaam Noorderhaaks 10. Hieruit is inderdaad gebleken dat het om de de Sophia Albertina gaat. Rapport downloaden………

RAM 221: Scheepswrak Stavoren 17. Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD

Begin 2000 ontdekten vrijwilligers in de maritieme archeologie van duikteam Miramar Friesland restanten van een scheepswrak voor de kust van Stavoren. Zij meldden de vindplaats bij de toenmalige ROB/NISA, nu RCE. Uit geofysische opnamen en een duikverkenning werd duidelijk dat het hier ging om een oud scheepwrak. In 2012 heeft de RCE in het kader van het Maritiem Programma een waardestellend onderzoek uitgevoerd. Rapport downloaden…….

Rijksuniversiteit Groningen: Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee

Van maart 2014 tot en met november 2015 is vanuit het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen het project ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’ uitgevoerd. Het veldwerk is uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden waaronder leden van Stichting Archeos Fryslân en Duikteam Serenity. Vooruitvoering van het veldwerk is gebruik gemaakt van de expertise die beide groepen hebben bij de inzet van sonar van het onderzoek naar het in kaart brengen van cultureel-historische waarden in de oostelijke Waddenzee. Meer lezen…..