Basiscursus Maritieme Archeologie

Het doel van de Basiscursus Maritieme Archeologie is de vrijwilliger in de maritieme archeologie de benodigde basisvaardigheden aan te leren voor het voorbereiden, uitvoeren en afronden van een archeologisch onderzoek onder water of op het land. Met het BMA certificaat kan een vrijwilliger ontheffing krijgen voor het uitvoeren van archeologische onderzoeken waarvoor in het kader van de ‘Regeling besluit erfgoedwet archeologie’ een ontheffing vereist is.

cursisten tijdens de basiscursus maritieme archeologie.

De Basiscursus Maritieme Archeologie is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de maritieme archeologie, zowel vrijwilligers als professionals, duikend of niet-duikend.

Theorie

In het theorieweekend wordt door professionele maritiem archeologen aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

✔︎ introductie in de maritieme archeologie en de gevaren voor het erfgoed onder water;
✔︎ formele organisaties in de Nederlandse archeologie en de Nederlandse regelgeving;
✔︎ bodemopbouw en archeologische waarden van maritieme gebieden;
✔︎ zoekmethoden en geofysische onderzoeken;
✔︎ herkennen van (houten) scheepsconstructies;
✔︎ vondstbehandeling en vondstmelding;
✔︎ het opzetten van een standaardrapport voor rapportage van de bevindingen.

Het theorieweekend is tevens de voorbereiding op het praktijkweekend waarin de behandelde aspecten in praktijk gebracht worden.

Praktijk

In het praktijkweekend doen de cursisten zelfstandig, in groepsverband, een maritiem archeologisch onderzoek  waarvan een archeologische rapportage ingediend moet worden. Na voldoende beoordeling van de rapportage door de cursusleiding ontvangen de cursisten het BMA-certificaat.

Internationale erkenning

De Basiscursus Maritieme Archeologie is vergelijkbaar met NAS-1 cursus, aangeboden door de Engelse Nautical Archaeology Society (NAS), een non-profit organisatie gericht op maritieme archeologisch onderzoek. De LWAOW heeft een overeenkomst met de NAS getroffen waardoor de Basiscursus Maritieme Archeologie gelijkgesteld is aan de Engelse NAS-1 cursus, waarbij de Basiscursus duidelijk gericht is op de Nederlandse situatie.

De cursisten ontvangen dan ook het NAS-1 certificaat.

De NAS certificering is internationaal erkend en aan de Basiscursus Maritieme Archeologie kan dan ook internationaal een vervolg gegeven worden.

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen:

 • € 225,- Voor leden van de LWAOW/AWN
 • € 275,- Voor niet leden van de LWAOW/AWN
 • € 275,- voor professionele archeologen die alleen het theorieweekend willen bijwonen
 • € 375,- voor professionele duikers.

De kosten zijn inclusief boek, koffie/thee en lunch tijdens het theorieweekend.In het cursusgeld is begrepen het boek ‘Basiskennis Maritieme Archeologie’, koffie/thee en de lunch tijdens het theorieweekend.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de cursus.

Procedure

De Basiscursus Maritieme Archeologie wordt één keer per jaar in de periode eind maart / begin april georganiseerd. Voor deelname wordt een maximum aantal van 16 duikende deelnemers aangehouden.
Geïnteresseerden kunnen zich in de loop van het jaar voor deelname aan de eerst volgende cursus aanmelden en worden in volgorde van aanmelding genoteerd. Voor de samenstelling van de definitieve deelnemerslijst wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 1. Eind oktober/begin november ontvangen de op lijst staande geïnteresseerden, in volgorde van aanmelding, een mailtje met een inschrijfformulier met de vraag of ze deel willen nemen aan de komende cursus. De datums voor de cursus zijn dan ook bekend.
 2. Terug ontvangst van het, ingevulde, inschrijfformulier geldt voor definitieve deelname.
  Hierbij hanteren we volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 3. Eind januari/begin februari wordt de rekening voor betaling van het cursusgeld
  toegezonden. Na ontvangst van de betaling wordt het cursusboek toegezonden.
 4. Omstreeks half februari wordt het programma voor de theoriedagen toegezonden
 5. Tijdens de theoriedagen worden afspraken voor de praktijkdagen gemaakt .