Bundel Maritieme Vindplaatsen 1

Ons land kent een enorme rijkdom aan overblijfselen van onze maritieme historie, zo blijkt uit de 50 à 70 meldingen aan vondsten die jaarlijks bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
binnenkomen. Deze meldingen komen van Rijkswaterstaat, vissers, vaarwegbeheerders, maar vooral ook van sportduikers.
In 2006 is het plan opgepakt om in samenwerking met de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) een aantal vindplaatsen te beschrijven n te publiceren. In de Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 zijn 63 meldingen uitgewerkt en beschreven. In de publicatie zijn
tevens de melders, de vinders (vaak sportduikers), en andere geïnteresseerden in onze maritieme geschiedenis opgenomen. De beschrijvingen geven een goed beeld van ons rijke maritieme verleden en van de resultaten van de onderzoeken. Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 (download)

Bundel Maritieme Vindplaatsen 2

Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 is een vervolg op Bundel Maritieme Vindplaatsen 1.Deze Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 is een gezamenlijk product van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) en de Stichting Maritiem Onderzoek Nederland (STIMON).
De vindplaatsen zijn door leden van beide vrijwilligersorganisaties beschreven om hiermee ekendheid te geven aan hun uitgevoerde onderzoek en aan minder bekende onderdelen van ons maritiem erfgoed.
In Bundel 2 zijn 47 vindplaatsen beschreven met een grote variatie in onderwerpen, waar onder elf scheepswrakken op de Noordzee, twee vindplaatsen over crisisarcheologie, twee verdronken dijken en twee verdronken waterstaatskundige werken. Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 (download)

Scheepshout Herkennen, documenteren en behandelen

In ons waterrijke land komt het regelmatig voor dat bij werkzaamheden aan onderwaterbodems stukken hout boven komen drijven of aanspoelen. Dit kan hout zijn afkomstig van een schip of het kan gaan om scheepshout dat is hergebruikt. Soms gaat het daarbij om samengestelde delen, een andere keer is het een enkele losse plank. Zo’n stuk hout kan een stukje in de puzzel zijn van de historie van het gebied waar het is aangetroffen.  Scheepshout; herkennen, documenteren en bewaren (informatie)

Maritiem Cultuurlandschap

De uitgave Maritiem Cultuurlandschap is de schriftelijke weergave van de inleidingen gehouden tijdens het elfde Glavimans Symposion in Amersfoort op 30 mei 2008 Inhoud 1. Het eiland Unst (Shetland) landschapsonderzoek en maritieme archeologie. 2. Trekschuiten in de provincie Groningen. 3. Cornelis Jan Glavimans (1795-1857), scheepsbouwer en archeoloog. 4. De wisselwerking tussen landschap, functie en boottype. 5. Schepen, molens en vloerbedekking, het Zaans maritiem cultuurlandschap van de 17de en 18de eeuw. 6. Landveren of hoe schepen over land reisden, overtomen en andere verbindingen tussen vaarzones. 7. Pannerdens Kanaal: de hoofdkraan van Nederland. 8. GeGist bestek. 9. Prehistorische landschappen in de Noordzee, het belang van de Noordzee voor het onderzoek naar prehistorisch landschapsgebruik. Maritiem Cultuurlandschap (informatie)