Hulpmiddel bij bureauonderzoek

Klik hier voor het hulpmiddel bij bureauonderzoek.

Het hulpmiddel bij bureauonderzoek lijst met nuttige internetadressen waar informatie over wrakken en aanverwante zaken betreffende het maritiem gebeuren kunnen worden gevonden.

Wie op zoek is naar info in het kader van de Onderwater Archeologie kan in dit document een
schat aan informatie vinden.

Er zijn diverse invalshoeken zoals: namen van o.a. schepen, opvarenden en achtergrondinformatie zoals lading, bouwjaar enz..

De opstellers hebben ruime ervaring met de vele websites die er zijn. Maar juist door de vele mogelijkheden en diverse ingangen is het een complex geheel.

Daarom is onze kennis hier samengebracht in een overzichtelijk geheel dat wat orde tracht te scheppen in de wirwar van websites.

Dit document is niet bedoeld als definitieve versie, integendeel!
Wij zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen en stellen het erg op prijs als jullie die willen delen om zo deze lijst aan te vullen.

Dus mail uw favoriete website naar ons zodat ook anderen deze kunnen gebruiken.
Dan publiceren wij weer een nieuwe versie op de sites van LWAOW en STIMON.
Het adres is: hans@wrakdata.nl

Veel onderzoek plezier,
Feiko Riemersma en Hans van der Weide