Gevorderdenproject Maritieme Archeologie

Het als team zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en afronden van een maritiem archeologisch onderzoek.

Gevorderdenproject Maritieme Archeologie (GMA) is een project dat na de Basiscursus Maritieme Archeologie (BMA) uitgevoerd kan worden.
GMA heeft tot doel vrijwilligers met een BMA-certificaat, in groepsverband, te begeleiden bij het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en afronden van een maritiem archeologisch onderzoek binnen de mogelijkheden van de wet.

Een voor een GMA-project aangemelde groep bestaande uit maximaal vier BMA-gecertificeerden gaan zelfstandig op een door hun gekozen maritieme vindplaats een onderzoek uitvoeren en hierover rapporteren.
Voor uitvoering van een project gelden globaal de volgende processtappen, waarbij met de begeleidend maritiem archeoloog overleg plaatsvindt:

✔︎ het indienen van een beschrijving van het te onderzoeken project (vindplaats);
✔︎ het opzetten van een Plan van Aanpak;
✔︎ uitvoering van het project met periodiek het inleveren van verkenningsrapporten;
✔︎ opstellen van het (concept)-rapport;
✔︎ indienen van het eindrapport.  

Het project start met het indienen van de beschrijving van het te onderzoeken project en opgave van de groepsdeelnemers. Na beoordeling en akkoordbevinding van het project door de begeleidend maritiem archeoloog wordt voorafgaande aan de eerste verkenningen door de groep een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld dat door de begeleidend maritiem archeoloog wordt beoordeeld op haalbaarheid en inzet van vaardigheden om tot een beantwoording van de onderzoeksvragen te komen.

Van de uitvoering van het onderzoek worden periodiek verkenningsrapporten ingestuurd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de regels die tijdens de basiscursus zijn aangeleerd en worden in een rapportage verwerkt.

De eindrapportage wordt op uniforme wijze door de begeleidend maritiem archeoloog beoordeeld. Na de met voldoende resultaat beoordeelde eindrapportage ontvangen de deelnemers het certificaat Gevorderdenproject Maritieme Archeologie en komen ook in aanmerking voor het internationaal erkende NAS-2 certificaat.

Aanmelden

Meld je hier aan voor het gevorderden project.