LWAOW in Beeld

Geeft een overzicht aan verscheidenheid van projecten door vrijwilligers in de maritieme archeologie uitgevoerd. Deze projecten hoeven niet altijd onder water te liggen, maar kunnen ook bij werkzaamheden aan land- en waterbodems aan het licht zijn gekomen. Voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie is dit vaak aanleiding een onderzoek te doen naar de historie van het aangetroffen object of regio en kunnen zij hiermee een bijdrage leveren aan ons maritiem erfgoed. De pdf versie kun je hier downloaden