Alle berichten

Nieuws

 • Workshop wrak verkennen krijgt een vervolg

  Workshop wrak verkennen krijgt een vervolg In vervolg op het geofysisch onderzoek op het Hoornse Hop is in 2022 eenzelfde onderzoek uitgevoerd op het IJsselmeer bij De Kreupel en Vrouwenzand. Ook hier zijn op diverse plaatsen wrakken aangetroffen en ook meerdere kleine sonarcontacten. In overleg met de RCE kunnen we op een aantal posities met […]

  Verder lezen
 • Schervendag 2023

  Schervendag 2023 Op zaterdag 4 maart hield de LWAOW haar jaarlijkse Schervendag. Evenals voorgaande jaren kon deze gehouden worden in de kantine van het Archeologisch Diensten Centrum ADC in Amersfoort. In zijn openingswoord heette voorzitter Jeroen ter Brugge de ruim 45 aanwezigen van harte welkom en wees op het gevarieerde programma waarin naast scheepswrakken dit […]

  Verder lezen
 • Onderzoekstoerusting

  Hans van der Weide en Feiko Riemersma hebben een aantal links verzameld en beschreven als handig hulpmiddel bij de uitvoer van wrakkenonderzoek. Het betreft: Hulpmiddel bij Bureauonderzoek en de Wrakkenwijzer. Hulpmiddel bij Bureauonderzoek  Lijst met nuttige internetadressen per categorie waar informatie over wrakken en vondsten aanverwante zaken betreffende het maritiem gebeuren kunnen worden gevonden. Wrakkenwijzer RCE Een hulpmiddel bij […]

  Verder lezen
 • Jaarverslag 2022

  Het jaarverslag van 2022, met de belangrijkste uitgangspunten van het beleidsplan 2022 – 2026 en een overzicht van de belangrijkste uitgevoerde projecten en activiteiten.

  Verder lezen
 • Opstappers gezocht voor “Zoektocht naar de verdwenen schepen van Moddergat”

  Zin in een weekendje (9 – 11 september) maritieme archeologie in de praktijk in en op de wateren rondom Rottumerplaat en Schiermonnikoog? Stichting Maritieme Archeologie organiseert in het weekend van 9 t/m 11 september 2022 Expeditie Boschgat 2022 en kan daar hulp bij gebruiken van enkele opstappers. Expeditie Boschgat 2022 is een onderdeel van ons […]

  Verder lezen
 • Op zoek naar De Slag op de Zuiderzee (1573)

  Sinds 2013 wordt er door vrijwilligers in de onderwaterarcheologie onderzoek gedaan naar scheepswrakken in de Hoornse Hop. Eén van de onderzoeksvragen betreft de aanwezigheid van scheepwrakken of -resten van vaartuigen die betrokken waren bij De Slag op de Zuiderzee die in 1573 heeft plaatsgevonden. In het eerste kwaartaalblad van 2021 van de Vereniging Oud Hoorn […]

  Verder lezen
 • Nieuwe publicatie: Vondsten uit het Leerwrak bij Texel

  In kannen en kruiken, studies over middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk en glas aangeboden aan Hemmy Clevis, schreef Michiel Bartels een artikel over het leerwrak bij Texel. Naast het aardewerk wordt aandacht besteed aan de inventaris en vondstomstandigheden van het scheepswrak. Het artikel “Het Leerwrak bij Texel: Russisch leer en andere vondsten van een Hollandse koopvaarder […]

  Verder lezen
 • Jaarverslag LWAOW 2021

  Ondanks de beperkingen ten gevolge van de corona pandemie zijn er in 2021 door de LWAOW toch een aantal projecten en activiteiten uitgevoerd. Een aantal hiervan zijn in een beknopt jaarverslag opgenomen. Klik hier voor de digtale versie van het jaarverslag.

  Verder lezen
 • nieuwe publicaties: Drijfhout, deining en dadendrang
  Vijftig jaar duikende archeologie rond Texel (1970-2020).

  Al meer dan 50 jaar wordt er rond het Waddeneiland Texel gedoken op wrakken. Dit duikwerk heeft geleid tot veel kennis over de lading van de schepen, de schepen zelf en scheepvaart. Diverse groepen participeerden in dit duikwerk maar ook in het ondersteunend beleid en deden dit allemaal op hun eigen manier. Vanuit deze groepen […]

  Verder lezen
 • Bundel Maritieme Vindplaatsen 2

  Op zaterdag 28 september werd op het Forteiland Pampus, tijdens de viering van het 25 jarig jubileum van de LWAOW, de Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 gepresenteerd. Belangrijke uitgangspunt bij de samenstelling van de bundel maritieme vindplaatsen is om bekendheid te geven aan meldingen van kleine maritieme vondsten en de resultaten van onderzoeken van maritieme vindplaatsen […]

  Verder lezen