Workshop wrak verkennen krijgt een vervolg

In vervolg op het geofysisch onderzoek op het Hoornse Hop is in 2022 eenzelfde onderzoek uitgevoerd op het IJsselmeer bij De Kreupel en Vrouwenzand. Ook hier zijn op diverse plaatsen wrakken aangetroffen en ook meerdere kleine sonarcontacten. In overleg met de RCE kunnen we op een aantal posities met LWAOW-ers onderzoek doen.

Dit biedt de mogelijkheid voor LWAOW leden, in bezit van het BMA certificaat, op een diepte van 4 à 5 meter een wrak te verkennen en te documenteren. Piet Greben, schipper/eigenaar van de ms. Wilhelmina is weer bereid gevonden op zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2023 )* de Wilhelmina hiervoor beschikbaar te stellen.

Deelnemers kunnen bijgestaan door een maritiem-archeoloog op een wrak onderzoek doen en hiermee de nodige ervaring op doen. Ook maken we weer gebruik maken van de RHIB van Frank Brouwer en John van Nieuwenhuizen.
)* reserve datum bij slecht weer zaterdag 16 en zondag 17 september 2023.

Met de MS. Wilhelmina en de RHIB wrak verkennen bij De Kreupel (foto’s: Feiko Riemersma).

Wat gaan we doen?

We doen het iets anders dan op het Hoornse Hop, want we hebben hier een groot wrak, ca. 18,50 bij 4,50 meter en in de omgeving nog een aantal kleine contacten liggen. Het grote wrak willen we uitgebreid onderzoeken en documenteren en op de kleine contacten een ‘snelle’ verkenning uitvoeren. De verkenning van het grote wrak doen we vanaf de Wilhelmina. De verkenningen op de kleine contacten worden met de RHIB gedaan.

 1. Per dag (zaterdag of zondag) zal door twee groepen van elk maximaal 5 deelnemers op zowel het grote wrak als op de kleine contacten onderzoek worden gedaan. Vooraf zal door de groepsleden aan de hand
  van de beschikbare gegevens door de groepsleden een Plan van Aanpak (PvA) moeten worden opgesteld.
 2. De uitvoering van de verkenning en opmeting wordt door de groepsleden onderling bepaald, waarbij
  ieder groepslid in aanmerking komt een deel van de verkenning/opmeting onder water uit te voeren. Hierbij moeten ook alle voor de documentatie relevante gegevens (w.o. ow-activiteit, duiktijd, duik-
  diepte, ow-bevinding) genoteerd worden.
  Een maritiem-archeoloog zal de groepen met advies en praktische informatie tijden de uitvoering van de verkenningen bijstaan.
 3. De groepsleden maken aan de hand van de verkregen gegevens een rapport van de onderzochte locatie. Het rapport wordt binnen twee weken na het onderzoek beschikbaar gesteld aan de LWAOW die het doorgeeft aan de RCE. De RCE draagt zorg voor distributie aan de betrokken gemeentes

Organisatie duikdag

 1. Deelnemers komen de avond voorafgaand aan de duikdag aan boord van de ms. Wilhelmina in een haven van (waarschijnlijk) Medemblik .De duikuitrusting kan in de haven aan boord gebracht worden waar in de directe nabijheid van de jachthaven ook geparkeerd kan worden.
 2. Deelnemers voorzien in hun eigen complete duikuitrusting aangepast aan de uitvoering van de verkenning. De perslucht fles dient volledig gevuld aan boord te worden gebracht.
 3. Aan boord is voor 10 personen slaapplaats. Slaapzak en kussen voor die nacht zelf mee te men. De avond zal besteed worden aan kennismaking, groepsindeling, informatie over veiligheid aan boord en tijdens de verkenning, opstellen van een PvA, een uitvoeringsplanning en het vastleggen van de gegevens.
 4. Aan boord wordt voor het nodige eten (avondeten, ontbijt en lunch) en drinken (koffie en thee) gezorgd.

Kosten en opgave deelname

 1. Kosten voor deelname, per dag, bedragen dankzij ontvangen subsidie slechts € 50,00 per persoon.
  Hierin begrepen eten en drinken tijdens het verblijf aan boord.
 2. Opgave voor deelname, ook voor welke dag(en) (zaterdag, zondag, beide) voor 1 juni 2023 via e-
  mail: projecten@lwaow.nl, onder het motto ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.

NB. Aan de deelnemers zal begin augustus informatie over o.a. de opstapplaats en het dagprogramma toegezonden worden.