Programma Schervendag 2024

UITNODIGING

LWAOW-Schervendag op zaterdag 16 maart 2024

Locatie: Archeologisch Diensten Centrum/ADC

Nijverheidsweg Noord 114, 3812 PN in Amersfoort.

Programma (onder voorbehoud)

09.30 uur Inloop met koffie en thee

10.00 uur Opening door het LWAOW-bestuur

10.10 uur ‘Aanstaand onderzoek op de BZN 17 (‘Palmhoutwrak’); verwachtingen en wrakvormingsproces’; door Tijs Coenen (RCE-Maritiem)

10.45 uur ‘Het Schervenwrak op de Schervendag’; door Carl van Dijk (Duikclub Texel)

11.15 uur Koffie- en theepauze

11.30 uur ‘Onderzoek RCE voor de Friese kust’; door Johan Opdebeeck (RCE Maritiem)

12.00 uur ‘De nieuwe wrakkendatabase van Marhisdata’; door Ap Bouman (Marhisdata)

12.40 uur Lunch

13.40 uur ‘Wetgeving en Bestuurlijke ontwikkelingen op maritiem- archeologisch gebied’; (door LWAOW-bestuur)

14.10 uur ‘John Fletcher en zijn Lutine-onderzoek, 1896-1899’; door Jeroen ter Brugge (LWAOW-Rijksmuseum)

14.40 uur Koffie en theepauze

15.00 uur ‘Langs de meerpalen’; recente activiteiten door LWAOW-leden (10-15 minuten, voor 14 Maart opgeven bij: voorzitter@lwaow.nl)

16.15 uur Afsluiting en napraten onder genot van een drankje

 

De deelnemersbijdrage aan deze Schervendag bedraagt voor AWN/LWAOW-leden € 25,00 per persoon en voor niet-leden € 30,00 per persoon.

Inschrijving, voor 12 maart, door middel van overmaking van het verschuldigde inschrijfbedrag op rekeningnummer NL41 ABNA 0568 4227 32 ten name van ‘penningmeester LWAOW’ te Hilversum, o.v.v. ‘Schervendag 2024’.