Workshop Scheepshout herkennen en documenteren

Voor zaterdag 7 oktober 2023 hebben we Alice Overmeer, medeauteur van de handleiding ‘Scheepshout, herkennen, documenteren en behandelen’ bereid gevonden een workshop te geven voor het herkennen en documenteren van scheepshout.

De workshop wordt gehouden bij het Archeologisch Diensten Centrum ADC, Nijverheidsweg Noord 114, 3812 PN Amersfoort.

Omdat we voor het documenteren over een beperkt aantal stukken nat scheepshout beschikken is er voor deze workshop (helaas) slechts plaats voor 12 deelnemers.

Globaal programma

09:00 – 09:30

09:30 – 09:45

09:45 – 10:45

10:45 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 12:45

12:45 – 13:30

Ontvangst met koffie/thee

Welkom en voorstelrondje

Uitleg scheepshout herkennen en documenteren

Koffie pauze

Tekenen van scheepshout

Afronding / evaluatie

Lunch

De kosten voor deelname bedragen € 40,00 per persoon; dit is incl. koffie, thee en lunch. In de prijs is tevens de handleiding Scheepshout, herkennen, documenteren en behandelen begrepen.
Door het beperkt aantal stukken scheepshout vindt deelname via volgorde van aanmelding plaats.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e-mail: secretariaat@lwaow.nl