Maritieme archeologie in de praktijk bij Ameland en Schiermonnikoog

Zin in een weekendje (11-13 aug en/of 25-27 aug) maritieme archeologie in de praktijk in en op de wateren rondom Ameland en Schiermonnikoog?

Stichting Maritieme Archeologie organiseert in de weekenden van 11 t/m
13 en/of 25 t/m 27 augustus 2023 Expeditie Oostelijke Waddenzee 2023 en kan daar hulp bij gebruiken van enkele opstappers. Expeditie Oostelijke Waddenzee 2023 is een onderdeel van ons project “Zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat”.

Het plan is om met het duikschip “Wilhelmina” of de “W2” vanuit Lauwersoog via het Westgat buitengaats langs Schiermonnikoog naar het Smeriggat te varen. We hebben van lokale vissers enkele posities doorgekregen van geborgen wrakhout. Zo mogelijk wordt er dan gelijk een verkennend duikonderzoek gedaan om gevonden obstructies te identificeren.

Daarnaast ligt er in het Westgat ten (noord)westen van Schiermonnikoog nog een door ons gelokaliseerde wraklocatie (“Blokkenwrak”) die we nader willen verkennen. Wij hebben sterke vermoedens dat er wrakdelen van 2 schepen samen zijn gekomen, maar het ontbreekt nog aan overtuigend bewijs. Deze behoren niet tot de voormalige vissersvloot van Moddergat, maar blijven desalniettemin razend interessante stukjes maritieme geschiedenis van het Westgat.

We kunnen je hulp en ervaring gebruiken voor o.a. het verkennend duikonderzoek van obstructies, het uitvoeren van diverse ondersteunende taken aan boord van het duikschip, het onderzoeken en beschrijven van gevonden materiaal.

Samengevat:

  1. We stappen vrijdags aan boord in Lauwersoog en verwachten zondags in de loop van de middag daar weer terug te zijn.
  2. We overnachten aan boord op nader te bepalen ankerplaatsen op het Wad.
  3. We vragen een eigen bijdrage van €125. Daarvoor krijg je eten en drinken aan boord gedurende het weekend. Inclusief perslucht vullingen van je duikflessen.
  4. Je neemt indien je wilt assisteren bij het duiken, je eigen “zeewaardige” duikuitrusting mee. We gaan ervan uit dat je de juiste brevettering en ervaring hebt om in getijdewater met beperkt zicht te duiken.
  5. Voor het veilig en verantwoord uitvoeren van dit soort onderzoeken op zee speelt het weer een belangrijke rol. Het kan dus zijn dat we gedurende het weekend of in de loop van de aankomende week de plannen moeten wijzigen.

Aanmelden voor het weekend kan via de mailadressen van:
Klaas Wiersma (voorzitter): klaaswiersma@stichtingmaritiemearcheologie.nl
Ernie de Jonge (secretaris/penningmeester): erniedejonge@stichtingmaritiemearcheologie.nl

We hebben een 6-tal plaatsen beschikbaar en zullen woensdagavond voorafgaand het weekend, je laten weten of je mee kunt.

Kijk voor meer (achtergrond) informatie over ons werk ook eens onze website

www.stichtingmaritiemearcheologie.nl

Met vriendelijke groet van het bestuur,

Klaas Wiersma
Ernie de Jonge
Bert Kremer
Bas Kremer

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Cultuur Participatie Fonds en een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van het project ’13 Provinciën 2023’

Download hier de flyer van de Stichting Maritieme Archeologie